Perunkirja: Huomioi nämä 5 asiaa perunkirjan kanssa

Perunkirjoitus voidaan helposti järjestää itse. Olemme koonneet alle viisi keskeistä kohtaa jotka kannattaa ottaa huomioon.

1. Älä käytä valmista perunkirjan pohjaa

Perunkirjan laatimisessa ei kannata hyödyntää valmista pohjaa. Pohjaa tai ohjeita käyttämällä joutuu käyttämään ylimääräistä aikaa perunkirjan sisällön suunnitteluun tai tekstien kirjoittamiseen. Lisäksi pohjaa käyttämällä kaikki monimutkaiset laskutoimitukset joutuu tekemään käsin.

Pohjan sijaan perunkirjoitus kannattaa tehdä netissä. Nettipalvelun etu valmiin perunkirjan pohjan käyttämiseen verrattuna on, että kaikki vaadittavat tiedot tulevat kirjattua. Hyvin laadittu nettipalvelu toimii ensikertalaisen oppaana perunkirjoituksessa – palvelu huomauttaa jos jotkin tiedot puuttuvat.

2. Perunkirjan saa tehdä kuka tahansa

Perunkirjan tekemiselle ei ole pätevyys tai jääviysvaatimuksia. Toisin sanoen kuka tahansa saa tehdä perunkirjan.

Verottajan mukaan ei ole lainkaan harvinaista, että perunkirja laaditaan osakkaiden kesken ilman ulkopuolista apua.

3. Perunkirja toimitetaan verottajalle

Valmis perunkirja toimitetaan verottajalle, joka laskee perunkirjassa esitettyjen tietojen perusteella kuolinpesän osakkaille tulevan perintöveron määrän. Koska perunkirjan tarkastaa ainoastaan verottaja, sen rooli veroilmoituksena on korostunut muihin tehtäviin nähden.

4. Perunkirjaan kirjattavat asiat on helppo selvittää

Perunkirjassa ilmoitetaan kuolinpesän osakkaat ja varallisuus. Perintökaari kertoo ketkä ovat pesän osakkaita, joten osakkaiden selvittäminen on helppoa.

Varallisuuden merkitsemistä perunkirjaan yleensä pelätään, vaikka siinä ei ole mitään ihmeellistä. Varojen ja velkojen hinta voidaan selvittää esimerkiksi kysymällä itseltä:

  • Mihin hintaan joku olisi valmis ostamaan tämän tori.fi -sivustolla?

5. Perunkirja toimii myöhemmin tehtävän perinnönjaon pohjana

Perunkirjoitus ja perinnönjako menevät usein ihmisillä sekaisin. Nämä ovat kuitenkin kaksi kokonaan eri asiaa. Perunkirjoituksen tarkoitus on toimia kuolinpesän veroilmoituksena kun taas perinnönjaossa sovitaan osakkaiden kesken mitä kukakin perinnöksi saa. Perinnönjako tapahtuu usein vasta kuukausia perunkirjoituksen jälkeen.

Perunkirjoituksesta poiketen perinnönjako on tilaisuus, jonka voi myös tehdä netissä.

Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel