Uskottu mies perunkirjoituksessa

Jo lähes 10 000 henkilöä on järjestänyt perunkirjoituksen Aatoksen verkkopalvelussa. Palvelu on kehitetty yhdessä perintö- ja lahjaverotuksen asiantuntijoiden kanssa ja verotoimisto on hyväksynyt perukirjamme.

Uskottu mies perunkirjoituksessa

Jokaisessa perunkirjoituksessa on oltava kaksi uskottua miestä. Uskottujen miesten tehtävä on toimittaa perunkirjoitus ja arvioida kuolinpesän varat ja velat parhaan osaamisensa mukaan. Nimestään huolimatta uskottuna miehenä voi toimia kuka tahansa luotettava oikeustoimikelpoinen henkilö, eli miesten lisäksi myös naiset.

Uskotut miehet arvioivat vainajan omaisuuden ja allekirjoittavat perukirjan.

Perunkirjoituksen uskottu mies voi olla kuka tahansa ilman erillistä pätevyyttä. Usein uskottuina mihinä toimivat naapurit, perhetutut tai kuolinpesän osakkaat. Yksi helpoimmista tavoista säästää perunkirjoituksessa onkin valita uskotut miehet kuolinpesän osakkaiden joukosta.

Uskottu mies perunkirjoitus

Perunkirjoituksen uskottu mies arvio kuolinpesän varat ja velat

Yksi uskottujen miesten tehtävistä perunkirjoituksessa on kuolinpesän varojen ja velkojen hinnan arviointi. Tämä voi kuulostaa vaikealta, mutta sitä se ei todellisuudessa ole.

”Uskottujen miesten on perukirjaan kirjoitettava todistus siitä, että he ovat kaiken siihen oikein merkinneet ja pesän varat arvioineet parhaan ymmärryksensä mukaan”. Perintökaari 20 luku 6§

Uskottujen miesten ei tarvitse olla taloustieteen asiantuntijoita tai edes kovin hyvin perillä tavaroiden hintatasosta. Riittää, kun perunkirjoituksen uskottu mies arvioi omaisuuden rehellisesti ja parhaan kykynsä mukaan – tällöin lain vaatimukset täyttyvät.

 Uskottu mies arvioi kuolinpesän varallisuuden

Uskotut miehet eivät selvitä pesän asioita

Uskottujen miesten tehtäviin ei sisälly pesän varojen, velkojen tai kuolinpesän tilan selvittäminen. Näistä kaikista vastaa pesän ilmoittaja, eli yleensä leski tai joku muu henkilö, joka on hyvin perillä kuolinpesän asioista.

Esimerkki: Pesän ilmoittaja kertoo, että kuolinpesään sisältyy vuoden 2012 Skoda Octavia farmari, jolla on ajettu 120 000 km. Uskotut miehet katsovat nettiauto.com sivustolta vastaavan auton hinnan ja merkitsevät hinnan perukirjaan.

Uskotut miehet ainoastaan arvioivat niiden varojen ja velkojen hinnan, jotka pesän ilmoittaja esittelee perunkirjoituksessa.

Uskottu mies ei listaa omaisuutta

Uskottu mies voi toimia pesän ilmoittajana

Pienissä kuolinpesissä uskottu mies voi toimia myös pesän ilmoittajana. Eli vähimmillään perunkirjoitus voidaan toimittaa kahden henkilön toimesta.

Tällaisessa tapauksessa:

 • yksi toimii pesän ilmoittajana sekä uskottuna miehenä ja
 • toinen uskottuna miehenä

Verottaja hyväksyy pesän osakkaat uskottuina miehinä, mutta Digi- ja väestötietovirasto (ent. maistraatti) ei. Jos aiot hyväksyttää perukirjan maistraatissa, tulee uskottujen miesten olla esteettömiä (=ulkopuolisia) henkilöitä. Perukirja tulee hyväksyttää Digi- ja väestötietovirastossa esimerkiksi pankkia tai kuolinpesän kiinteistön myyntiä varten.

 Uskottu mies voi olla myös pesän ilmoittaja

Uskotun miehen tehtävää ei kannata pelätä

Toimin itse ensimmäistä kertaa uskottuna miehenä vuosia sitten ukkini perunkirjoituksessa. Minut valittiin tehtävään sen takia, koska olin juuri päässyt sisään Tampereen Teknilliseen Yliopistoon lukemaan tuotantotaloutta (eli minulla piti olla jonkinlainen käsitys taloudesta). Todellisuudessa minulla ei ollut vielä lainkaan käsitystä yhtään mistään ja uskottuna miehenä toimiminen pelotti hieman.

Kuitenkin, kun ryhdyimme toisen uskotun miehen kanssa yhdessä arvioimaan varoille ja veloille hintaa perukirjaa varten, se olikin helppoa. Suurin osa varoista ja veloista saatiin suoraan saldotodistuksista, joissa näkyvät summat kirjasimme sellaisinaan perukirjaan. Ainoa hankala kohta oli kesämökki, joka saatiin pienellä selvitystyöllä hinnoiteltua perukirjaan verottajan hyväksymälle tasolle.

Uskottuna miehenä olemista ei tarvitse pelätä

Esimerkkejä ja kysymyksiä

 • Kuka saa olla uskottu mies perunkirjoituksessa?

  Kuka tahansa oikeustoimikelpoinen henkilö voi olla uskottu mies perunkirjoituksessa.

  Yleisestä harhaluulosta poiketen, uskotuille miehille ei ole asetettu mitään pätevyys- tai esteettömyysvaatimuksia. Esimerkiksi mikään ei estä kuolinpesän osakasta tai pesän ilmoittajaa toimimasta uskottuna miehenä perunkirjoituksesta.

 • Mitä, jos omaisuudelle arvioidaan väärä hinta?

  Uskottujen miesten suorittama omaisuuden arviointi ei sido verottajaa, eli verottaja voi halutessaan muuttaa uskottujen miesten tekemiä arvioita. Eli jos jonkun omaisuuden hinta arvioidaan selkeästi väärin, korjaa verottaja uskottujen miesten tekemää arviota.

  Verottaja laskee ja määrää perillisille tulevan perintöveron perukirjan tietojen perusteella. Myyntivoitosta maksettava vero on suurempi kuin perintövero, joten myytävän omaisuuden arviointi lähelle todellista myyntihintaa on tärkeää. Myyntivoitto lasketaan perukirjaan merkityn hinnan ja todellisen myyntihinnan erotuksena.

  ESIMERKKI:
  Ajatellaan, että meillä on vain yksi perillinen ja perintö koostuu ainoastaan tontista, jonka myyntihinta vuoden päästä on 100 000 euroa.

  Otetaan ensimmäisenä tilanne, jossa tontin hinnaksi perukirjaan on merkitty 100 000 euroa, eli sen todellinen myyntihinta. Tässä tapauksessa perillinen joutuu maksamaan ainoastaan perintöveroa, koska tontin hinta ei ole muuttunut perukirjan ja myyntihetken välillä. Verottajan perintöverolaskurin avulla näemme, että tontista tulisi maksettavaa 9 500 euroa perintöveroa.

  Otetaan nyt toinen tilanne, jossa olemme merkinneet perukirjaan tontin hinnaksi 70 000 euroa. Tässä tapauksessa perillinen joutuu maksamaan sekä perintöveroa että pääomaveroa myyntivoitosta. Perillinen maksaa perintöveroa 70 000 euron tontista 5 300 euroa ja tämän jälkeen pääomaveroja 30 000 euron myyntivoitosta, eli 9 000 euroa. Tässä tapauksessa perillinen joutuu maksamaan veroa yhteensä lähes 15 000 euroa.

  Tässä esimerkissä tontin hinnan arvioiminen ”oikein” toi perilliselle säästöjä 6 500 euroa. Arvioi siis myytävien tuotteiden hinta mahdollisimman lähelle niiden todellista myyntihintaa.

 • Mitä, jos vainaja saa varoja perunkirjoituksen jälkeen?

  Myös kuoleman jälkeen saatava omaisuus tulee ilmoittaa verottajalle. Jos perukirja on jo toimitettu verotoimistoon, tulee pesän osakkaiden järjestää täydennysperunkirjoitus ja laatia täydennysperukirja, josta uudet varat ja velat ilmenevät. Täydennysperunkirjoitus tulee järjestää kuukauden kuluessa uusien varojen tai velkojen ilmenemisestä.

  Uskottujen miesten tulee allekirjoittaa myös täydennysperukirja. Uskottujen miesten ei kuitenkaan tarvitse olla samat kuin aikaisemmassa perunkirjoituksessa.

 • Mistä löydän ohjeet omaisuuden hinnan arviointiin?

  Aatoksen perunkirjoitus auttaa sinua luomaan perukirjan kerralla oikein. Palvelu ohjeistaa perunkirjoituksen jokaisessa vaiheessa. Lisäksi saat aina ilmaista apua chatin tai sähköpostin välityksellä.

  Voit laatia myös valtakirjat kuolinpesän hoitoon ja järjestää perunkirjoitustilaisuuden etänä. Palvelu laskee myös arvion perintöveroista ja tulevasta perinnöstä.


Perunkirjoitus helposti – vain 299 €

Verkkopalvelumme ohjeistaa perunkirjoituksen tekemisessä alusta loppuun. Luot myös valtakirjat kuolinpesän asioiden hoitoon ja kutsut muut kuolinpesän osakkaat seuraamaan perunkirjoituksen edistymistä. Meiltä saat aina ilmaista lakiapua chatin tai sähköpostin välityksellä.

 
Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel