Perunkirjoitus valtakirja

Jo 5537 henkilöä on järjestänyt perunkirjoituksen Perukirjanetissa.fi -palvelussa. Palvelu on kehitetty yhdessä perintö- ja lahjaverotuksen asiantuntijoiden kanssa ja verotoimisto on hyväksynyt perukirjamme. Lue asiakkaiden palautteita tästä.

Perunkirjoitus valtakirja

Valtakirjan avulla kuolinpesän osakas voi valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään perunkirjoituksessa tai hoitamaan muita perunkirjoitukseen liittyviä asioita puolestaan. Valtakirja voidaan antaa joko toiselle kuolinpesän osakkaalle tai täysin ulkopuoliselle henkilölle. Perunkirjoituksen aikana käytetään esimerkiksi seuraavanlaisia valtakirjoja:

 • Valtakirja perunkirjoituksen toimittamiseen,
 • Valtakirja kuolinpesän asioiden hoitoon,
 • Valtakirja edustamaan osakasta perunkirjoitustilaisuudessa.

Perukirjanetissa.fi -palvelu sisältää valmiit asiakirjapohjat ja kattavat ohjeet ja esimerkit jokaiseen perunkirjoituksen vaiheeseen. Lisäksi Perukirjanetissa.fi -palveluun sisältyy henkilökohtainen avustaja, joka auttaa sinua koko perunkirjoituksen ajan.

Valtakirja perunkirjoitusta varten

Valtakirjan muoto on vapaa

Perunkirjoituksen valtakirjalle ei ole asetettu juurikaan vaatimuksia. Kaikessa yksinkertaisuudessaan perunkirjoituksen valtakirjasta täytyy ilmetä valtuuttajan ja valtuutetun henkilötiedot, annettu toimeksianto ja toimivallan laajuus.

Lataa valtakirjan perunkirjoituksen toimittamiseen, kuolinpesän asioiden hoitamiseen tai perunkirjoitustilaisuudessa edustamiseen täältä.

Voit ladata myös muut perunkirjoituksen asiakirjat, kuten perukirjan, Perukirjanetissa.fi -palvelusta. Perukirjanetissa.fi -palveluun sisältyy viisi erilaista perukirjaa, joista yksi on vapaasti ladattavissa ilman sisäänkirjautumista.

 Perunkirjoitus valtakirja - muoto on vapaa

Valtakirjaa ei aina tarvita


Osakkaiden ei ole pakko osallistua perunkirjoitustilaisuuteen. Osallistuminen on suotavaa mutta ei pakollista.

Jos osakas ei ole paikalla perunkirjoituksessa, hänet merkitään poissaolevaksi. Osakkaan ei ole pakko valtuuttaa ketään perunkirjoitustilaisuuteen.

Osakkaan ei myöskään tarvitse laatia valtakirjaa, jos hän ei pääse paikalle perunkirjoitustilaisuuteen.

Joskus on hyvä kuitenkin hakea apua

Esimerkkejä ja kysymyksiä

 • Mitä tietoja perunkirjoituksen valtakirjan tulee sisältää?

  Perunkirjoituksen valtakirjasta tulee ilmetä:

  • mihin asiaan valtakirja liittyy
  • kuka on antanut valtakirjan
  • kenelle valtakirja on annettu

 • Kannattaako perunkirjoitukseen osallistua?

  Kyllä.

  Perunkirjoituksessa käsitellään kuolinpesään liittyviä asioita. Perunkirjoituksessa selviää usein esimerkiksi: jättikö vainaja testamenttia, mikä on perinnön suuruus, oliko vainajalla ja leskellä avioehtosopimusta.

  Perunkirjoitukseen osallistuminen on suotavaa mutta ei kuitenkaan pakollista.


Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.


 
Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel