Perunkirjoitus valtakirja

Jo tuhansia käyttäjiä on järjestänyt perunkirjoituksen Aatoksen verkkopalvelussa. Palvelu on kehitetty yhdessä perintö- ja lahjaverotuksen asiantuntijoiden kanssa ja verotoimisto on hyväksynyt perukirjamme.

Perunkirjoitus valtakirja

Valtakirjan avulla kuolinpesän osakas voi valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään perunkirjoituksessa tai hoitamaan muita perunkirjoitukseen liittyviä asioita puolestaan. Valtakirja voidaan antaa joko toiselle kuolinpesän osakkaalle tai täysin ulkopuoliselle henkilölle.

Perunkirjoituksen aikana käytetään esimerkiksi seuraavanlaisia valtakirjoja:

 • Valtakirja perunkirjoituksen toimittamiseen
 • Valtakirja kuolinpesän asioiden hoitoon
 • Valtakirja edustamaan osakasta perunkirjoitustilaisuudessa

Aatoksen perunkirjoitus-palvelu sisältää valtakirjat kuolinpesän asioiden hoitamiseen, kattavat ohjeet sekä mahdollisuuden kutsua muut kuolinpesän osakkaat seuraamaan perunkirjoituksen etenemistä. Lisäksi saat aina ilmaista lakiapua koko perunkirjoituksen ajan chatin tai sähköpostin välityksellä. Maksat perunkirjoituksesta vain 299 euroa.

Perunkirjoitus netissä

Valtakirja perunkirjoitusta varten

Perunkirjoituksen valtakirja: muoto on vapaa

Perunkirjoituksen valtakirjalle ei ole asetettu juurikaan muotovaatimuksia. Kaikessa yksinkertaisuudessaan perunkirjoituksen valtakirjasta täytyy ilmetä valtuuttajan ja valtuutetun henkilötiedot, annettu toimeksianto ja toimivallan laajuus.

Aatoksen perunkirjoitus-palvelu sisältää mahdollisuuden luoda valtakirjat kuolinpesän asioiden hoitamiseen täysin ilmaiseksi. Lisäksi palvelu ohjeistaa sinua perunkirjoituksen jokaisessa vaiheessa ja auttaa sinua tekemään perukirjan viranomaisten vaatimalla tavalla.

 Perunkirjoitus valtakirja - muoto on vapaa

Valtakirjaa ei aina tarvita


Osakkaiden ei ole pakko osallistua perunkirjoitustilaisuuteen. Osallistuminen perunkirjoitukseen on suotavaa, mutta ei pakollista.

Jos osakas ei ole paikalla perunkirjoituksessa, hänet merkitään poissaolevaksi. Osakkaan ei ole pakko valtuuttaa ketään perunkirjoitustilaisuuteen.

Osakkaan ei myöskään tarvitse laatia valtakirjaa, jos hän ei pääse paikalle perunkirjoitustilaisuuteen.

Joskus on hyvä kuitenkin hakea apua

Esimerkkejä ja kysymyksiä

 • Mitä tietoja perunkirjoituksen valtakirjan tulee sisältää?

  Perunkirjoituksen valtakirjasta tulee ilmetä:

  • mihin asiaan valtakirja liittyy
  • kuka on antanut valtakirjan
  • kenelle valtakirja on annettu

 • Kannattaako perunkirjoitukseen osallistua?

  Kyllä. Perunkirjoituksessa käsitellään kuolinpesään liittyviä asioita. Perunkirjoituksessa selviää usein esimerkiksi: jättikö vainaja testamenttia? mikä on perinnön suuruus? oliko vainajalla ja leskellä avioehtosopimusta?

  Perunkirjoitukseen osallistuminen on suotavaa, mutta ei kuitenkaan pakollista.


Perunkirjoitus helposti – vain 299 €

Verkkopalvelumme ohjeistaa perunkirjoituksen tekemisessä alusta loppuun. Luot myös valtakirjat kuolinpesän asioiden hoitoon ja kutsut muut kuolinpesän osakkaat seuraamaan perunkirjoituksen edistymistä. Meiltä saat aina ilmaista lakiapua chatin tai sähköpostin välityksellä.


 
Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel