Perunkirjoitus hinta: 5 vinkkiä säästöihin

Esittelemme seuraavaksi viisi yksinkertaista toimenpidettä, joiden avulla voit säästää merkittävästi aikaa, vaivaa ja rahaa perunkirjoituksen aikana. Kaikki perunkirjoituksen tehtävät on helppo ja nopea hoitaa itse – kunhan tiedät mitä tehdä.


Perunkirjoitus on pakko järjestää

Perunkirjoitus on tilaisuus, jossa selvitetään kuolinpesän asiat kuntoon. Käytännössä perunkirjoituksen aikana selvitetään kuolinpesän osakkaat, listataan kuolinpesään kuuluva omaisuus ja arvioidaan omaisuudelle hinta.

Perunkirjoituksen toimenpiteet ovat samat riippumatta siitä, kuka järjestää perunkirjoituksen ja laatii perukirjan.

Alapuolelta löydät 5 vinkkiä, joiden avulla voit pienentää perunkirjoituksen kustannuksia huomattavasti.

Perunkirjoitus itse

"Aatoksen lakipalvelu oli todella ammattimaista, nopeaa ja ystävällistä. Hoidin Aatoksen kautta perukirjan ja sain apua kaikkiin kysymyksiini. Aatos on myös hinta-laatusuhteeltaan erinomainen verrattuna muihin lakimiespalveluihin. Vahva suositus."
Perunkirjoitus ja perukirja
"Todella toimiva palvelu.
Täyttäessä kysyi asioita, joita en itse olisi huomioinut, jotenka kaikki tulee varmasti oikein. Selkeä pdf tuloste perunkirjasta. Olin ensin ottamassa OP kautta perunkirjoituspalvelun h.1300€, eivät ehtineet?. No onneksi sain tämän ja säästin 1000€. Kiitos"

Perunkirjoitus ja perukirja

Tärkein vinkki: Tee mahdollisimman paljon itse

Perunkirjoituksen korkea hinta voi tulla monelle yllätyksenä. Asiantuntijat auttavat perunkirjoituksissa joko tuntiveloituksella tai kiinteään hintaan.

Perunkirjoituksen hinta

Jos haluat järjestää perunkirjoituksen kasvotusten asiantuntijan kanssa, suosittelemme, että luet tämän artikkelin loppuun. Mitä enemmän tehtäviä teet itse, sitä halvemmaksi perunkirjoitus tulee.

Perunkirjoitus hinta

Mikä on ulkopuolisen asiantuntijan rooli perunkirjoituksessa?

Jos surun keskellä omat voimavarat eivät tunnu riittävän, voi perunkirjoituksen antaa ulkopuolisen asiantuntijan tehtäväksi.

Ulkopuolisen asiantuntijan rooli on opastaa perunkirjoituksessa ja kirjoittaa omaisten selvittämät tiedot perukirjaan:

 1. asiantuntija kertoo omaisille mitä tietoa hän tarvitsee
 2. omaiset selvittävät ja toimittavat tiedot
 3. asiantuntija kirjoittaa tiedot perukirjaan.

Esittelemme seuraavaksi viisi keinoa, joiden avulla voitte säästää aikaa, rahaa ja vaivaa perunkirjoituksen aikana riippumatta siitä, järjestättekö perunkirjoituksen omatoimisesti tai ulkopuolisen asiantuntijan kanssa

 Asiantuntija perunkirjoituksessa

1. Tilaa sukuselvitykset ja virkatodistukset itse

Säästö: yli 100 euroa

Jokaista perunkirjoitusta varten tarvitaan vainajan katkeamaton sukuselvitys ja osakkaiden virkatodistukset. Sukuselvityksen ja virkatodistusten tilaus on helppoa ja suoraviivaista tilauspalvelun avulla.

Tilauspalvelun avulla todistusten tilaaminen vie aikaa vain muutaman minuutin.

Asianajajien tuntiveloitus on tavallisesti noin 100–300 €/h. Tällöin todistusten tilaus tulee helposti maksamaan yli 100 euroa + viranomaisten toimitus- ja käsittelykulut.

Tilaa todistukset itse

2. Listaa omaisuus ja velat

Säästö: kymmenistä satoihin euroihin

Perunkirjoitusta varten tarvitset tiedot vainajan ja lesken taloudellisesta tilanteesta.

Riippumatta siitä, että teetkö perunkirjoituksen itse vai asiantuntijan kanssa:

 • pyydä pankeista kuolinpäivän saldo- ja korkotodistukset
 • pyydä salkunhoitajalta tiedot sijoituksia (osakkeet, rahastot, yms.)
 • kerää todistukset ajoneuvoista, rakennuksista, asunto-osakkeista ja muista omaisuuksista
 • laadi lista henkilökohtaisista esineistä ja tavaroista
 • selvitä oliko vainajalla henkilökohtaista velkaa

Älä maksa ammattilaiselle siitä, että hän laatii ja lähettää sinulle listan selvitettävistä asioista – tee se jo valmiiksi. Asiantuntija voi käyttää listan ohjeiden lähettämiseen jopa puoli tuntia työaikaansa.

 Tee lista kuolinpesän omaisuudesta

3. Selvitä ja hae henkilövakuutuskorvaukset

Säästö: jopa satoja euroja

Selvitä maksetaanko perittävän kuoleman johdosta kuolinpesälle tai edunsaajalle vakuutuskorvauksia. Jos et ole varma, että oliko vainajalla henkilövakuutusta, voit tiedustella vakuutuksia lähettämällä sähköpostia Suomessa toimiviin vakuutusyhtiöihin.

 1. Kirjoita sähköposti, jossa tiedustelet vakuutuksista.
 2. Selvitä vakuutusyhtiöiden tiedot täältä.
 3. Lähetä kirje vakuutusyhtiöihin.

Selvitä kuoleman johdosta maksettavat vakuutuskorvaukset

4. Kopioi avioehto ja testamentit

Säästö: kymmeniä euroja

Jos vainajalla oli avioehto tai hän jätti testamentin, kopioi nämä asiakirjat.

Testamentti on hyvä lähettää myös kaikille pesän osakkaille samalla kun, toimitat kutsut perunkirjoitukseen.

Toimi näin

 1. Kopioi mahdollinen testamentti ja avioehto.
 2. Lähetä kopiot kaikille perillisille.

Koska joudut tekemään yllä mainitut tehtävät joka tapauksessa, älä maksa ammattilaiselle siitä, että hän käyttää aikaansa näiden pyytämiseen.

 Ota kopio tarvittavista liitteistä

5. Hanki mappi papereiden säilytystä varten

Säästö: kymmenistä satoihin euroihin

Jotkut asiantuntijat veloittavat perunkirjoituksesta käytetyn ajan perusteella. Kerää ja järjestä kaikki asiakirjat ja paperit alusta alkaen nätisti mappiin, josta ne on helppo löytää.

Voit käyttää asiakirjojen järjestelyssä esimerkiksi seuraavia välilehtiä:

 • pankkitilit
 • kiinteä omaisuus
 • velat
 • henkilövakuutuskorvaukset
 • lahjat
 • muut

Älä siis maksaa siitä, että asiantuntija käyttää aikaansa paperien etsimiseen.

Pidä dokumentit hyvässä järjestyksessä

Järjestä perunkirjoitus helposti netissä. Henkilökohtainen avustaja auttaa tarvittaessa chatin tai viestin välityksellä ilman lisähintaa.

Palvelu opastaa sinua koko perunkirjoituksen ajan. Palvelu sisältää kaikki tarvittavat asiakirjat, ohjeet ja henkilökohtaisen avustajan, jotta koko perunkirjoitus hoituu vaivattomasti.

Esimerkkejä ja kysymyksiä

 • Perunkirjoituksen hinta - kuinka paljon perunkirjoitus voi maksaa?

  Asiantuntijan toimittaman perunkirjoituksen hinta vaihtelee merkittävästi esimerkiksi kaupungista riippuen. Halvimmillaan perunkirjoituksen toimittaa hautaustoimisto noin 350 eurolla ja pahimmassa tapauksessa perunkirjoituksen toimitus voi maksaa juristien tekemänä jopa tuhansia euroja. Pankkien ja oikeusavun kautta perunkirjoituksen hinta asettuu näiden ääripäiden välille.

 • Kuinka paljon on perunkirjoituksen hinta oikeusavun kautta?

  Perunkirjoituksen järjestäminen oikeusaputoimiston avulla ei ole ilmaista. Käytännössä perunkirjoituksen hinta tässä tapauksessa määräytyy oikeusavun hakijan tulojen mukaan. Eli jos haluatte käyttää oikeusaputoimistoa, hakemuksen kannattaa jättää kuolinpesän osakas, jonka ansio- ja pääomatulot ovat osakkaista pienimmät.

 • Mitä eroa on perunkirjoituksella, osituksella ja perinnönjaolla?

  Perunkirjoitus, ositus ja perinnönjako ovat kolme erillistä tapahtumaa eikä niitä tule sekoittaa keskenään.

  Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän tila ja laaditaan perukirja. Perukirjassa ilmoitettujen tietojen perusteella verottaja laskee muun muassa perillisille maksettavaksi tulevan perintöveron määrän.

  Perinnönjaossa vainajan kuolinhetkellä omistama omaisuus jaetaan perillisille ja testamentinsaajille kuolinhetkellä syntyneiden perintöoikeuksien mukaisesti. Perunkirjoitus ja perinnönjako ovat itsenäisiä oikeustoimia, eikä niitä tarvitse toimittaa samanaikaisesti. Perinnönjako ei myöskään ole pakollinen oikeustoimi eikä sille ole määrätty aikarajaa.

  Osituksessa määritellään leskelle kuuluva ja perinnönsaajille jaettavaksi tuleva omaisuus. Puolisoiden omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti tasan. Perilliset saavat toisen puolen ja leski toisen puolen. Kuitenkin, jos vainajalla oli vähemmän omaisuutta kuin leskellä, voi leski avioliittolain 103§ nojalla kieltäytyä luovuttamasta omaisuuttaan perillisille.

 
Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel