Perinnöstä luopuminen - miksi ja miten se tehdään?

Perinnöstä luopumisen avulla omaisuutta voidaan jakaa useammalle saajalle tai siirtää sukupolven yli ilman veroseurausta. Verojen välttäminen tosin vaatii, että perinnöstä luovutaan tehokkaasti.


Perinnönsaaja voi luopua perinnöstään parhaaksi näkemällään tavalla. Perinnönsaaja voi halutessaan luopua koko perinnöstä tai vaikka perinnön tietystä osasta – Suomen laki ei juurikaan aseta rajoitteita luopumiselle.

”Perillisellä ja testamentinsaajalla on oikeus luopua oikeudestaan perittävän kuoltua, jolleivät he ole jo ryhtyneet sellaisiin toimiin, että heidän on katsottava ottaneen perinnön vastaan. Luopuminen on tehtävä kirjallisesti.” Perintökaari 17 luku 2 a §

Perinnöstä voi luopua perittävän eläessä tai perittävän kuoleman jälkeen. Tässä artikkelissa käsitellään ainoastaan perinnöstä luopumista perittävän kuoleman jälkeen, koska perinnöstä luopuminen perillisen eläessä on sen verran harvinaista.

Mitä perinnöstä luopuminen tarkoittaa

Perinnöstä luopuminen tarkoittaa sitä, että perillinen tai testamentinsaaja ei ota perintöä vastaan. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että jo henkilö osoittaa mitään tahtoa hyväksikäyttää lain määräämiä oikeuksiaan, tulkitaan teko perinnön vastaanottamiseksi.

”Perillisen on katsottava vastaanottaneen perinnön, jos hän on yksin tai muiden kanssa ottanut pesän hoitoonsa, osallistunut perunkirjoitukseen tai perinnönjakoon taikka perillisenä muutoin ryhtynyt jäämistöä koskeviin toimiin”  Perintökaari 16 luku 2 §

Perinnön vastaanottaminen voi tapahtua usealla eri tavalla. Esimerkiksi toimet, kuten kuolinpesän jäämistön hoito, perinnönjako tai joissain tapauksissa jopa perunkirjoitukseen osallistuminen, katsotaan perinnön vastaanottamiseksi.

Miten ja milloin perinnöstä luovutaan?

Laki ei aseta perinnöstä luopumiselle yksiselitteistä aikarajaa. Käytännössä perinnöstä voi luopua niin kauan kunnes perintöä ei ole otettu vastaan. Usein perinnöstä luopumisesta ilmoitetaan perunkirjoituksen yhteydessä.

”Joka on saanut perinnön tai testamentin, saattakoon oikeutensa voimaan tässä luvussa säädetyllä tavalla viimeistään kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta” Perintökaari 1 luku 1§

Perinnöstä luopuminen on tehtävä lain mukaan kirjallisesti. Perinnöstä luopuja täyttää ja allekirjoittaa asiakirjan ja toimittaa sen kuolinpesän osakkaalle. Tämän jälkeen asiakirja toimitetaan verottajalle perukirjan liitteenä.

Tehokas luopuminen

Perinnöstä voi luopua joko tehokkaasti tai tehottomasti. Verotuksen kannalta on erittäin tärkeää, että perinnöstä luopuminen tapahtuu tehokkaasti. Tehokkaalla perinnöstä luopumisella tarkoitetaan sitä, että:

 1. perintöä ei oteta vastaan,
 2. perinnöstä luovutaan vastikkeetta,
 3. perintöä ei luovuteta tietylle henkilölle,
 4. perinnöstä luovutaan kokonaan.

Tehokkaan ja tehottoman luopumisen ero näkyy verotuksessa:  tehottomasti luovuttu perintö johtaa kaksinkertaiseen verotukseen – perinnöstä luopuja maksaa perintöveron ja vastaanottaja lahjaveron.

Perinnöstä luopumisen seuraus

Jos perillisasemassa oleva henkilö luopuu perinnöstä tehokkaasti, hän ei ole enää kuolinpesän osakas. Perinnöstä luopujan tilalle tulevat osakkaiksi perinnöstä luopujan omat perilliset, siten kuin perinnöstä luopuja ei olisi elossa.

Jos perillinen luopuu perinnöstään tietylle henkilölle, perillisen maksettavaksi tulee perintövero sekä perinnön saajalle lahjavero. On siis erittäin tärkeää, että perinnöstä luovutaan tehokkaasti.

 

Esimerkkejä ja kysymyksiä

 • Onko perunkirjoitukseen osallistuminen perintöön ryhtymistä?

  Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen (KKO 1985 II 113) perusteella perunkirjoitukseen osallistuminen ei itsessään merkitse perintöön ryhtymistä.

  Suosittelemme kuitenkin, että jos tulet luopumaan perinnöstä, ole erittäin varovainen, koska jokainen tilanne arvioidaan tilannekohtaisesti. Eli jos haluat välttämättä osallistua perunkirjoitukseen, voi päätös olla erilainen kuin Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä.

 • Kuinka perinnöstä luovutaan?

  Perittävän kuoleman jälkeen perillinen voi luopua perinnöstään kirjallisella ilmoituksella. Jotta perinnöstä luopumisesta ei aiheudu epätoivottuja seuraamuksia, kannattaa perinnöstä luopua tehokkaasti.

 • Miksi perinnöstä luovutaan?

  Perinnöstä luopumisella voidaan vaikuttaa perintöveron suuruuteen.

  Esimerkki.

  Markku on perimässä isältään 35 000 euroa. Jos Markku ottaa perinnön vastaan, joutuu hän maksamaan perintöveroa 1 300 euroa. Markulla on kaksi täysi-ikäistä lasta. Markku päättää luopua perinnöstä, jolloin perintö menee puoliksi Markun lapsille. Lapsien henkilökohtaiset perintöosuudet ovat alle 20 000 euroa, joten perinnöstä ei tarvitse maksaa veroa. Perinnöstä luopumisella säästettiin 1 300 euroa.


Tee perunkirjoitus helposti itse - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus itse. Palveluumme sisältyvien ohjeiden, asiakirjojen ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Tammelan puistokatu 22 33100 Tampere Suomi
Puhelin: 040 090 2325 (ark. klo 12 - 14)
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel

Lataa ilmainen perukirja
Tilaa Perukirjanetissa.fi -palvelu ja järjestä perunkirjoitus helposti vain 24 €. Palvelulla jo yli 900 tyytyväistä asiakasta.
- Tilanteeseesi sopiva perukirja
- Helpot ja kattavat ohjeet
- Valtakirjat ja kutsut
- Maksupohjat ja Chat -tuki
* Lataamalla perukirjan hyväksyt Perukirjanetissa.fi -palvelun käyttöehdot.