Perintövero ja perintöverosuunnittelu

Perintöveron suuruus riippuu henkilökohtaisesta perintöosuudesta ja sukulaissuhteesta. Verottaja laskee näiden perusteella kuinka suuri perintövero perillisille tulee maksettavaksi.

Kuinka paljon maksan perintöveroa?

Perintöveron suuruus lasketaan henkilökohtaisen perintöosuuden ja sukulaissuhteen perusteella. Perinnönsaajat jaetaan kahteen erilliseen veroluokkaan riippuen heidän suhteestaan perinnönjättäjään. Se millä veroprosentilla perintöveroa maksetaan, riippuu omasta veroluokasta:

  • Veroluokka 1: rintaperilliset, aviopuoliso, aviopuolisoiden rintaperilliset, vanhemmat, isovanhemmat ja avopuoliso (jos yhteinen lapsi tai aikaisemmin avioliitossa)
  • Veroluokka 2: sisarukset, sisarusten rintaperilliset, vanhempien sisarukset sekä avopuoliso.

Ennen perintöveron määräämistä, perintöosuuden suuruuteen voidaan tehdä myös eräitä vähennyksiä. Vähennyksillä pyritään helpottamaan lähiomaisille aiheutuvaa verorasitusta. Verottaja tekee vähennykset automaattisesti, joten niitä ei tarvitse erikseen vaatia. Laske perintöveron suuruus klikkaamalla tästä.

Perintöveron suuruus riipppuu omasta veroluokasta

Voinko vapautua perintöverosta?

Joissain tapauksissa veron maksaja voi saada täyden tai osittaisen vapautuksen perintöverosta. Vapautuksen voi saada ainoastaan laissa määritellyistä syistä, ja esimerkiksi tilapäiset maksuvaikeudet oikeuttavat vain veronmaksun lykkäytymiseen. Laissa määritettyjä syitä ovat:

  1. Verovelvollisen maksukyky on erityisesti alentunut,
  2. Veron maksaminen vaarantaisi yritystoiminnan jatkumisen tai työpaikkojen säilyvyyden,
  3. Veron periminen on muusta syystä kohtuutonta.

Jos verovelvollinen ei pysty maksamaan veroa, voi verottaja myöntää veron maksamiseen lykkäystä. Lykkäystä haettaessa on kuitenkin tärkeä huomata, että verottaja perii lykkäysajalta korkoa.

 Perintöveron maksamiseen voi saada lykkäystä

Voinko vaikuttaa veron suuruuteen?

Perintöveron suuruuteen on mahdollista vaikuttaa perintöverosuunnittelun avulla. Kuitenkin suurin osa perintöveron suuruuteen vaikuttavista toimista, kuten lahjojen antaminen ja testamentit, ajoittuvat perinnönjättäjän elinaikaan. Kuoleman jälkeen perintöveron määrään voidaan vaikuttaa omaisuuden hinnan arvioinnilla ja perinnöstä/testamentista luopumisella.

Omaisuuden hinnan arvioinnilla voidaan vaikuttaa perinnön laskennalliseen arvoon. Eli mitä pienemmäksi pesän varallisuus perunkirjoituksessa arvioidaan, sitä vähemmän perintöveroa tulee maksettavaksi.

Omaisuuden myynnin avulla voidaan vaikuttaa luovutusvoittoverotukseen. (Luovutusvoitto on hienompi nimitys myynnistä saatavalle voitolle). Lähtökohtaisesti omaisuutta voidaan myydä läheiselle normaalia käypää hintaa edullisemmin. Kauppaa ei käsitellä lahjana, mikäli kauppahinta on vähintään 3/4 luovutetun omaisuuden käyvästä arvosta.

Perintöveron suuruus riipppuu omasta veroluokasta

Perintöverosuunnittelu on aloitettava ajoissa

Suurin osa perintöveron suuruuteen vaikuttavista toimista, kuten lahjojen antaminen ja testamentit, ajoittuvat perinnönjättäjän elinaikaan. Perunkirjoituksen yhteydessä voidaan kuitenkin vaikuttaa perintöveron määrään esimerkiksi:

  • Omaisuuden hinnan arvioinnilla,
  • perinnöstä luopumisella (lue lisää) ja
  • varallisuuden myynnillä.

Perukirjanetissa.fi -palvelussa opetamme sinulle kaikki samat menetelmät, joita pankin virkailijat ja lakimiehet käyttävät omaisuuden hinnan arvioinnissa. Kun noudatat ohjeitamme, perinnön laskennallinen arvo jää mahdollisimman pieneksi.

Lue lisää, kuinka tuhannet ihmiset ovat tehneet perunkirjoituksen kanssamme onnistuneesti.

 Perunkirjoituksen yhteydessä voi vielä vaikuttaa perintöveron suuruuteen

Esimerkkejä ja kysymyksiä


Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel