Perinnönjako toimitetaan omaisten haluamalla tavalla

Jo 5537 henkilöä on järjestänyt perunkirjoituksen Perukirjanetissa.fi -palvelussa. Palvelu on kehitetty yhdessä perintö- ja lahjaverotuksen asiantuntijoiden kanssa ja verotoimisto on hyväksynyt perukirjamme.

Huom! Ennen perinnönjakoa pitää tehdä perunkirjoitus


Mikä on perinnönjako?

Suomen lain mukaan perilliset voivat toimittaa perinnönjaon haluamallaan tavalla ilman ulkopuolista tahoa. Perunkirjoitus ja perinnönjako ovat itsenäisiä oikeustoimia, eikä niitä tarvitse toimittaa samanaikaisesti.

Perinnönjaossa vainajan kuolinhetkellä omistama omaisuus jaetaan perillisille ja testamentinsaajille kuolinhetkellä syntyneiden perintöoikeuksien mukaisesti. Perinnönjako toimitetaan perukirjaan merkityn tai erikseen laaditun omaisuusluettelon perusteella.

Perukirjan, jonka perusteella perintöveropäätös on tehty, jälkeen esimerkiksi isä tai äiti on voinut luopua lapsen ja hänen sisarustensa hyväksi perinnöstä tai isovanhempi lastenlastensa hyväksi. Perimysjärjestys on siis muuttunut ja perintöveropäätökseen voidaan tehdä muutos Verohallintoon lähetettävän jakokirja kopion perusteella.

 Perinnönjaossa perintö jaetaan omaisille

Miten perintö voidaan jakaa?

Omaiset voivat toimittaa perinnönjaon haluammallaan tavalla mikäli he ovat yksimielisiä perinnönjaosta. Perintö voidaan jakaa joko kokonaan tai vain joiltain osin. Jos perinnönjaosta aiheutuu riitoja tai omaiset ovat erimielisiä perinnönjaosta, perinnönjaon suorittaa maksua vastaan käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja. Pesänjakajaa käytetään usein myös silloin, kun pesän osakkaiden joukossa on vajaavaltaisia henkilöitä tai jonkun osakkaan osuus kuolinpesästä on ulosmitattu.

Ennen perinnönjakoa on huolehdittava, että kaikki kuolinpesän velat on maksettu ja mahdollinen omaisuuden ositus on toimitettu. Ennen perinnönjakoa on myös täytettävä mahdollisten legaattien, eli erityistestamenttien vaatimukset.

Perintö jaetaan lainmukaisen perimysjärjestyksen mukaan niin, että kukin perillinen ja sukuhaara saa jaossa oman osuutensa. Rintaperilliset eli lapset, lapsenlapset ja lastenlastenlapset saavat aina lakiosan, joka on puolet perinnöstä. Lakiosa maksetaan vaikka vainaja olisi tehnyt testamentin.

Jos samassa kuolinpesässä on alaikäisiä lapsia ja jompikumpi heidän vanhempansa, niin Digi- ja väestötietovirastolta pitää hakea lupa edunvalvojan sijaista varten. Kun hakemus on tehty ja se on saapunut viranomaiselle, niin Digi- ja väestötietovirasto antaa asiasta päätöksen muutamassa kuukaudessa.

Perinnönjako tehdään omaisten haluamalla tavalla

Perinnönjaon lainvoimaisuus

Perinnönjako astuu voimaan sopimusasiakirjan allekirjoituksen ja oikeaksi todistamisen jälkeen. Perinnönjakoa ei tarvitse vahvistuttaa viranomaisen tai asianajajan toimesta.

Jakokirjan laatimisen jälkeen alkaa kuuden kuukauden moiteaika. Moiteajan aikana kuka tahansa pesän osakas voi moittia jakoa ja vaatia tuomioistuimelta perinnönjaon kumoamista tai oikaisemista. Jos jakoa ei moitita kuuden kuukauden kuluessa, tulee jaosta lopullinen.

Lähetä kopio jakokirjasta ja osituskirjasta myös Verohallintoon.

 Perinnönjaossa on kuuden kuukauden moiteaika

Muistilista perinnönjakoon

 1. Varmista, että kaikki kuolinpesän velat on maksettu
 2. Täytä testamenttien vaatimukset
 3. Tarkasta perukirjan omaisuusluettelon paikkansapitävyys
  • Jos vainajalta jäi leski, tee tarvittaessa omaisuuden ositus
 4. Hakekaa lupa edunvalvojan sijaista varten Digi- ja väestötietovirastolta, jos tarpeellista.
 5. Kutsu pesän osakkaat perinnönjakotilaisuuteen
 6. Sopikaa miltä osin kuolinpesä jaetaan (kaikki, osittain, vain lakiosat)
 7. Sopikaa millaista omaisuutta kukin osakas saa
 8. Täytä tiedot päätöksestä perinnönjakokirjaan
 9. Kukin pesän osakas allekirjoittavaa perinnönjakokirjan
 10. Kaksi esteetöntä todistajaa vahvistaa perinnönjakokirjan eli osakkaiden allekirjoitukset
 11. Jakakaa perintö sopimuksen mukaisesti osakkaille heidän osuuksien mukaisesti
 12. Lähettäkää kopio perukirjasta verottajalle
 13. Kun pesän omaisuus on jaettu, niin kuolinpesä lakkaa olemasta
 14. Jokainen osakas vastaa oman omaisuutensa rekisteröimisestä maanmittauslaitokselle (kiinteistö, tontti, metsä)

Perinnönjako muistilista

Lataa perinnönjakokirja tästä

Jos olet tehnyt perunkirjoituksen Aatos.app -palvelussa, voit tehdä myös jäämistöosituksen ja perinnönjaon.

Aloita perinnönjako.

Vainaja oli avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa

Vainaja ei ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa

 Perinönjakokirja helpottamaan perinnönjakoa

Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel