Perinnönjako toimitetaan omaisten haluamalla tavalla

Jo 5537 henkilöä on järjestänyt perunkirjoituksen Perukirjanetissa.fi -palvelussa. Palvelu on kehitetty yhdessä perintö- ja lahjaverotuksen asiantuntijoiden kanssa ja verotoimisto on hyväksynyt perukirjamme. Lue asiakkaiden palautteita tästä.


Mikä on perinnönjako?

Suomen lain mukaan perilliset voivat toimittaa perinnönjaon haluamallaan tavalla ilman ulkopuolista tahoa. Perunkirjoitus ja perinnönjako ovat itsenäisiä oikeustoimia, eikä niitä tarvitse toimittaa samanaikaisesti.

Perinnönjaossa vainajan kuolinhetkellä omistama omaisuus jaetaan perillisille ja testamentinsaajille kuolinhetkellä syntyneiden perintöoikeuksien mukaisesti. Perinnönjako toimitetaan perukirjaan merkityn tai erikseen laaditun omaisuusluettelon perusteella.

 Perinnönjaossa perintö jaetaan omaisille

Miten perintö voidaan jakaa?

Omaiset voivat toimittaa perinnönjaon haluammallaan tavalla mikäli he ovat yksimielisiä perinnönjaosta. Perintö voidaan jakaa joko kokonaan tai vain joiltain osin. Jos perinnönjaosta aiheutuu riitoja tai omaiset ovat erimielisiä perinnönjaosta, perinnönjaon suorittaa maksua vastaan käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja. Pesänjakajaa käytetään usein myös silloin, kun pesän osakkaiden joukossa on vajaavaltaisia henkilöitä tai jonkun osakkaan osuus kuolinpesästä on ulosmitattu.

Ennen perinnönjakoa on huolehdittava, että kaikki kuolinpesän velat on maksettu ja mahdollinen omaisuuden ositus on toimitettu. Ennen perinnönjakoa on myös täytettävä mahdollisten legaattien, eli erityistestamenttien vaatimukset.

Perinnönjako tehdään omaisten haluamalla tavalla

Perinnönjaon lainvoimaisuus

Perinnönjako astuu voimaan sopimusasiakirjan allekirjoituksen ja oikeaksi todistamisen jälkeen. Perinnönjakoa ei tarvitse vahvistuttaa viranomaisen tai asianajajan toimesta.

Jakokirjan laatimisen jälkeen alkaa kuuden kuukauden moiteaika. Moiteajan aikana kuka tahansa pesän osakas voi moittia jakoa ja vaatia tuomioistuimelta perinnönjaon kumoamista tai oikaisemista. Jos jakoa ei moitita kuuden kuukauden kuluessa, tulee jaosta lopullinen.

 Perinnönjaossa on kuuden kuukauden moiteaika

Muistilista perinnönjakoon

 1. Varmista, että kaikki kuolinpesän velat on maksettu
 2. Täytä testamenttien vaatimukset
 3. Tarkasta perukirjan omaisuusluettelon paikkansapitävyys
  • Jos vainajalta jäi leski, tee tarvittaessa omaisuuden ositus
 4. Kutsu pesän osakkaat perinnönjakotilaisuuteen
 5. Sopikaa miltä osin kuolinpesä jaetaan
 6. Sopikaa millaista omaisuutta kukin osakas saa
 7. Täytä tiedot päätöksestä perinnönjakokirjaan
 8. Pesän osakkaat allekirjoittavat perinnönjakokirjan
 9. Kaksi esteetöntä todistajaa vahvistaa perinnönjakokirjan
 10. Jakakaa perintö sopimuksen mukaisesti

Perinnönjako muistilista

Lataa perinnönjakokirja tästä

Jos olet tehnyt perunkirjoituksen Aatos.app -palvelussa, voit tehdä myös jäämistöosituksen ja perinnönjaon.

Aloita perinnönjako.

Vainaja oli avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa

Vainaja ei ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa

 Perinönjakokirja helpottamaan perinnönjakoa

Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel