Metsän hinnan arvioiminen perunkirjoituksessa

Jo 5537 henkilöä on järjestänyt perunkirjoituksen Perukirjanetissa.fi -palvelussa. Palvelu on kehitetty yhdessä perintö- ja lahjaverotuksen asiantuntijoiden kanssa ja verotoimisto on hyväksynyt perukirjamme. Lue asiakkaiden palautteita tästä.

Perunkirjoitus ja metsäomaisuus

Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän varallisuus. Jos varallisuuteen sisältyy metsäomaisuutta, suosittelemme, että käytätte metsäomaisuuden arvioinnissa metsätalouden asiantuntijaa. Poikkeustapauksissa voitte käyttää arvioinnissa myös keskimääräisiä taulukkohintoja.

Metsä kannattaa arvottaa mahdollisimman lähelle todellista myyntihintaa, jos metsä tullaan myymään lähiaikoina. Myyntivoitosta maksettava vero on suurempi kuin perintövero.

Hinnan arviomisen ensimmäinen vaihe on selvittää onko metsäomaisuudella ajantasaista metsäsuunnitelmaa. Metsäsuunnitelma on käytännössä omistajan käsikirja, josta löytyy tiedot puustosta, metsänhoitotarpeista sekä myyntimahdollisuuksista. Ajantasainen metsäsuunnitelma jouduttaa tila-arvion laatimista.

Metsänhoitoyhdistyksiltä saa tila-arvion

Verohallinto suosittelee, että metsäomaisuuden arvottamisessa käytetään metsätalouden asiantuntijoiden laatimia tila-arvioita, jotka vastaavat metsätilan metsätaloudellista nykyarvoa. Tila-arvioista nähdään kaikki metsän arvoon vaikuttat osatekijät ja niiden yksikköhinnat. Tila-arvioita tekevät muun muassa:

  1. metsäkeskus
  2. sekä paikalliset metsänhoitoyhdistykset

Pienten metsäalueiden arvon voi laskea taulukkohinnalla

Tila-arvio ei ole aina saatavilla, tai sen laatiminen ei ole tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi pienten ja pienehköjen metsäalueiden arvot voi selvittää verottajan arvostamisohjeesta löytyvän keskimääräisten ja maakuntakohtaisten taulukkohintojen perusteella.

Pienen tai pienehkön metsäalueen määritelmän täyttävät:

  • alle 15 hehtaarin metsäalueet
  • alle 30 hehtaarin metsäalueet Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla
  • sekä alle 60 hehtaarin metsäalueet Lapissa

 

Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel