Varattoman perunkirjoitus

Velkaisen tai varattoman ihmisen perunkirjoitus voi aiheuttaa päänvaivaa omaisille. Lakiin ei ole valitettavasti annettu helpotuksia perunkirjoituksen järjestämiseen ja kulut sekä vastuu lankeavat omaisille.

Varattoman perunkirjoitus

Varattoman perunkirjoitus tulee järjestää kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta, mutta siihen on mahdollista hakea lisäaikaa verottajalta. Varattoman perunkirjoituksessa selvitetään:

  • kuolinpesän osakkaat
  • kuolinpesän omaisuus (eli tässä tapauksessa velat)

ja tiedot kirjataan verottajaa varten perukirjaan. Varattoman vainajan velkojen selvittäminen on usein omaisille henkisesti raskasta, mutta pakollisten tietojen selvittäminen on helpompaa.

Varattoman perunkirjoitus on omaisten vastuulla

Perunkirjoituksesta vastaavat kuolinpesän osakkaat, eli käytännössä lähisukulaiset. Jos vainajalla ei ollut lähisukulaisia, vastuu lankeaa testamentin toimeenpanijalle, erikseen nimetylle henkilölle tai pesänselvittäjälle. Lopulta vastuu on ystävällä tai avopuolisolla.

Kuoleman jälkeen omaisilla on kolme kuukautta aikaa järjestää perunkirjoitus. Perunkirjoituksen laiminlyönti voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa henkilökohtaisen velkavastuun omaisille.

Varattoman velat eivät periydy

Varattoman tai velallisen henkilön kaikki velat kuittautuvat perunkirjoitukseen. Kuolinpesän osakkaat eivät joudu henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan veloista. Tästä on muutamia poikkeuksia, mutta lähinnä ne vahvistavat säännön.

Vainajan velat eivät periydy omaisille. Omaisten ei siis tarvitse maksaa vainajan henkilökohtaisia velkoja tai niihin liittyviä maksumuistutuksia.

Omaiset voivat järjestää varattoman perunkirjoituksen ilman, että tarvitsee pelätä velkojen tulemista itselle. Poikkeuksena tähän ovat kulut, joista omaiset ovat sopineet itse. Tällaisia kuluja voi olla muun muassa hautaus- ja perunkirjoituskulut.

Varoja ei saa ryhtyä jakamaan omin päin

On yleistä, että kuolinpesään jää velkojen lisäksi jonkin verran varallisuutta. Esimerkiksi tilanne voi olla sellainen, että vainajan tilillä on rahaa 496€ mutta velkojen määrä on yhteensä 1 305€.

Tällaisessa tapauksessa on ehdottoman tärkeää, että velkoja ei ryhdytä maksamaan oman mielen mukaan. Tällaisessa tilanteessa kannattaa edetä seuraavalla tavalla:

  • Järjestäkää perunkirjoitus ja täyttäkää perukirja
  • Lähettäkää kopio perukirjasta velkojille ja ilmoittakaa, ettei laskuja voida maksaa

Tämän jälkeen velkojat voivat halutessaan hakea kuolinpesään pesänselvittäjän. Pesän selvittäjän hakeminen kannattaa antaa velkojien tehtäväksi, koska laskun maksaa selvittäjän tilannut henkilö.


Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Aloita perunkirjoitus
Tutustu palveluun

Voit myös lukea mitä muut ovat sanoneet palvelusta


 
Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel