Testamentin moittiminen perunkirjoituksessa

Vainajan perillinen voi tietyissä tilanteissa moittia testamenttia, eli ilmaista tyytymättömyytensä testamenttia kohtaan. Rintaperillisen tekemä lakiosavaatimus ei ole sama asia kuin testamentin moittiminen.

Jokaisella perillisellä on itsenäinen oikeus moittia testamenttia. Itsenäisellä moiteoikeudella tarkoitetaan sitä, että moitteen menestyessä testamentti on pätemätön moitteen jättäjän perintöosan kohdalta.

Esimerkki itsenäisestä moiteoikeudesta. Vainaja testamenttasi koko omaisuutensa naapurille. Lain perusteella vainajan perilliset olisivat vainajan isä ja äiti. Vainajan isä päätti moittia testamenttia. Moitekanne menestyi, minkä johdosta testamentti on pätemätön siltä osin kuin se estää isää saamasta perintöosaansa. Moitekanteen menestyminen ei vaikuta vainajan äitiin, koska äiti ei nostanut omaa moitekannetta.

Rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on aina oikeus lakiosaan. Jos testamentti loukkaa lakiosaa, ei moitekannetta tarvitse tehdä. Tällaisessa tapauksessa riittää, kun perillinen tekee kirjallisen lakiosailmoituksen testamentin tiedoksisaannin jälkeen.

Testamentin moittimisen perusteet

Testamentti voidaan moitteen johdosta julistaa pätemättömäksi. Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi seuraavien seikkojen perusteella:

  1. Testamentin tekijä ei ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään
  2. Testamentti ei täytä lain asettamia muotovaatimuksia
  3. Testamentin tekijä ei tehnyt testamenttia vapaasta tahdostaan, vaan hänet oltiin joko pakotettu tai taivutetu tekemään testamentti. Pakottaminen tai taivuttaminen on voinut tapahtua esimerkiksi käyttämällä väärin testamentin tekijän tahdonheikkoutta, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä, petollista viettelyä tai hänet on erehdytetty testamentin laatimiseen,
  4. Testamenttin tekemiseen on vaikuttanut joku sieluntoiminnan häiriö.

Kannattaa hankkia lakimies

Testamentin moittiminen tapahtuu nostamalla moitekanne vainajan viimeisen kotipaikan tuomioistuimessa. Vaikka moitekanteen voi tehdä itse, on prosessi usein sen verran monimutkainen, että suosittelemme turvautumaan lakimiehen apuun.

Testamentin tiedoksisaannin jälkeen perillisellä on kuusi kuukautta aikaa nostaa testamentin moitekanne. Mikäli moitekannetta ei nosteta määräajassa, tulee testamentista lainvoimainen.

Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel