Perukirjan tekeminen itse

Hyvien ohjeiden avulla perukirjan tekeminen itse on helppoa, nopeaa ja suoraviivaista. Käyttämällä perukirjan tekemisessä valmista pohjaa, voit varmistua, että kaikki vaatimukset täyttyät.Perukirjan tekeminen omatoimisesti on helppoa ja nopeaa. Itse asiassa perukirjan tekemiseen perunkirjoitukseen ei liity edes ensikertalaiselle merkittäviä sudenkuoppia tai hankaluuksia.

Esimerkki: Päätät järjestää perunkirjoituksen omatoimisesti. Voit maksaa Perukirjanetissa.fi -palvelun tilauksen sekä 400€ palkkion itsellesi suoraa kuolinpesän varoista. Lue ohjeet Perukirjanetissa.fi -palvelusta.

Aikaisemmin ehdottomasti suurin ongelma perukirjan tekemisessä on ollut selkeän ja hyödyllisen tiedon puute. Tietoa ei ole joko ollut julkisesti saatavilla, tai se on ollut haudattu kaiken muun epäoleellisen tiedon sekaan. Tilanne on kuitenkin parantunut ja nykyisin suuri osa perunkirjoituksista järjestetään omatoimisesti ilman ulkopuolista apua, esimerkiksi kirjastosta löytyvien ohjeiden avulla.

Tieto on ollut hankalasti saatavilla

Jouduin järjestämään perunkirjoituksen ja laatimaan perukirjan ensimmäistä kertaa vuosia sitten erään läheiseni kuoleman jälkeen. Perukirjan laatimisen osalta muistan kironneeni kaikkein eniten sitä, kun mistään ei ollut saatavilla selkeitä ja yksinkertaisia ohjeita perukirjan tekemiseen. Netissä ja kirjastosta löytyvistä lähteistä sai nopeasti kuvan siitä, että perukirjan voi laatia itse, mutta missään ei kuitenkaan kerrottu selkeästi mitä minun olisi täytynyt oikeasti tehdä.

Missään ei sanottu, että tee ensiksi tämä, sitten tuo ja lopuksi nämä. Ja tällaisessa tilanteessa olisin juuri kaikkein eniten kaivannut selkeitä ja konkreettisia ohjeita, joita olisin voinut seurata.

Toinen ongelma perukirjan tekemisessä (ja perunkirjoituksen järjestämisessä) oli myös se, että myös helpoista vaatimuksista oltiin tehty ”kryptisiä” ja hankalasti toteutettavia. Hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi vainajan sukuselvityksen tilaaminen seurakunnalta tai maistraatilta tai perillisten virkatodistukset. Muistan harmistuneeni mm. seuraavista asioista:

  • Mikä sukuselvitys edes on ja mitä tietoja siinä on?
  • Miten sukuselvitys oikeasti tilataan maistraatilta tai seurakunnalta?
  • Miksi tästä ei ole olemassa selkeää esimerkkiä?
  • Mikä virkatodistus edes on ja miten tämä voi olla näin hankalaa?

Ratkaisimme tämän ongelman ja kehitimme ratkaisustamme Perukirjanetissa.fi -palvelun.

Perukirjan tekeminen koostuu yksinkertaisista asioista

Ennen Perukirjanetissa.fi -palvelun julkaisua perukirjan omatoimisen laatimisen suurimpana haasteena oli hyödyllisen ja selkeän tiedon hankinta. Tämän lisäksi, jos hyödyllistä tietoa oli saatavilla, ei siihen sisältynyt selkeitä esimerkkejä ja ohjeita, joita seuraamalla olisi itse voinut tehdä vaaditut tehtävät.

Perukirjanetissa.fi -palvelussa olemmekin erityisesti tähdänneet seuraaviin tavoitteisiin:

  • Poistetaan kaikki mystiikka perukirjasta ja perunkirjoituksesta
  • Annetaan selkeät toimintaohjeet jokaiseen perunkirjoituksen vaiheeseen
  • Jokaista ohjetta tuetaan mahdollisimman usealla monipuolisella esimerkillä
  • Kaikki tarvittava tieto on keskitetysti saatavilla
  • Kaikkiin tarvittaviin asiakirjoihin löytyy valmiit pohjat, joten kirjoittamista ei tarvitse aloittaa tyhjältä pöydältä

Vaikka itse sanonkin, olemme onnistuneen tässä oikein hyvin – Nykyisin perukirjan tekeminen itse on helppoa 🙂

Esimerkkejä ja kysymyksiä


Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.


Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel