Vakuutuskorvaus perunkirjoituksessa

Kuolemantapauksen johdosta maksettavat vakuutuskorvaukset tulee ilmoittaa perukirjassa. Se miten korvaukset ilmoitetaan perukirjassa, riippuu vakuutusyhtiöstä ja vakuutuksesta.

Jos perittävän kuoleman johdosta kuolinpesälle tai kuolinpesän edunsaajalle maksetaan henkilövakuutuksen nojalla korvauksia, tulee korvaukset ilmoittaa perukirjassa.

Jos tiedätte, että tulette saamaan henkilövakuutuskorvauksia, suosittelemme hakemaan ne maksuun mahdollisimman nopeasti – reilusti ennen perunkirjoituksen järjestämistä.

Vakuutusyhtiöllä ei kuitenkaan ole lakiin perustuvaa velvollisuutta ilmoittaa oma-aloitteisesti kuolinpesälle tai edunsaajille vainajalla olleesta henkivakuutuksesta ja haettavissa olevasta korvauksesta. Mikäli omaisilla on epäselvyyttä siitä, onko vainajalla ollut henkivakuutus, tai missä yhtiössä henkivakuutus on ollut, täytyy omaisten olla yhteydessä kaikkiin Suomessa henkivakuutuksia tarjoaviin vakuutusyhtiöihin ja tiedustella asiaa.

Korvausten käsittely voi olla hankalaa

Suomessa on hyvin paljon erilaisia vakuutuksia, joiden verokohtelu vaihtelee mm. sopimuksen ja hankintavuoden mukaan. Tämän lisäksi henkilövakuutuskorvausten verokohtelua on muutettu vuosien saatossa useasti.

Hakekaa kaikki vakuutuskorvaukset maksuun ja päätöksestä näette kaikki tarvittavat tiedot – ml. maksetaanko korvauksesta pääomaverot ja mikä summa maksetaan edunsaajalle. Tämän jälkeen merkitkää tiedot perukirjaan korvauspäätöksen ohjeiden mukaisesti.

Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel