Pesänselvittäjän tehtävät

Pesänselvittäjän tehtävänä on maksaa kuolinpesän varoista kaikki velat ja huolehtia kuolinpesän saattamisesta jakokuntoon.

Pesänselvitys

Pesänselvityksellä tarkoitetaan pesän velkojen maksamista ja perunkirjoituksen toimittamista verottajalle. Pesänselvityksen tavoitteena on valmistella kuolinpesä valmiiksi perinnönjakoa varten selvittämällä kuolinpesään kuuluva omaisuus ja velat, sekä maksamalla nämä velat kuolinpesän omaisuudesta. Pesänselvittäjää tulisi hakea vain, jos kuolinpesän osakkaat ovat riidoissa tai tuntevat pesän selvittämisen liian vaikeaksi. Pesänselvittäjälle maksetaan työstä palkkio, joka voi kohota hyvinkin suureksi. Tämä vähentää kuolinpesän jaettavaa omaisuutta.

Pesänselvitys tehdään yleensä kuolinpesän osakkaiden kesken. Perunkirjoituksen toimittaminen ja kuolinpesän velkojen maksaminen on helppoa esimerkiksi Perukirjanetissä.fi -palvelun avulla.

 Pesänselvittäjän tehtävät

Perunkirjoituksen toimittaminen

Perunkirjoituksen toimittaminen on yleensä vainajan lesken tai muu henkilö joka hoitaa vainajan omaisuutta. Välillä omaisuus jää monen osakkaan hoitoon, jolloin kaikki vastaavat perunkirjoituksen järjestämisestä yhtäläisesti. Tällöin kannattaa valita yksi henkilö hoitamaan perunkirjoitus ja maksaa tälle palkkio työstä. Perunkirjoitus kuuluu pesänselvittäjän tehtäviin, jos pesälle on valittu pesänselvittäjä.

Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän osakkaat ja kuolinpesän omaisuuden arvo. Perunkirjoituksen toimittaminen on yleensä helppoa ja sen voi tehdä myös ilman kalliin ammattilaisen apua. Lisää perunkirjoituksen toimittamisesta voit lukea Perukirjanetissä.fi -palvelusta.

Perunkirjoituksen toimittaminen

Kuolinpesän velkojen maksaminen

Kuolinpesän velat tulee aina maksaa kuolinpesän varoista, sillä kuolinpesän osakkaat eivät yleensä vastaa henkilökohtaisesti kuolinpesän veloista. Ainut tilanne jossa kuolinpesän osakkaat voivat itse joutua vastuuseen veloista on perunkirjoitusvelvollisuuden laiminlyöminen. Perunkirjoitus tulee toimittaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Ensimmäiseksi maksetaan aina pesänselvityksestä aiheutuneet kulut, joita ovat pakolliset pesän selvittämiseen ja ylläpitoon kuuluvat maksut, kuten hautaus ja perunkirjoituskulut. Myös pesänselvittäjän tuomat kulut kuuluvat pesänselvityskuluihin. Pesänselvityskulujen jälkeen maksetaan vainajan velat ja vasta tämän jälkeen kuolinpesän muut velat.

 Kuolinpesän velkojen maksaminen

Tee perunkirjoitus helposti itse - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus itse. Palveluumme sisältyvien ohjeiden, asiakirjojen ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Tammelan puistokatu 22 33100 Tampere Suomi
Puhelin: 040 090 2325 (ark. klo 12 - 14)
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel

LATAA ILMAINEN PERUKIRJA
Osta Perukirjanetissa.fi -käyttäjätunnus ja järjestä perunkirjoitus helposti. Palvelussa jo yli 2 500 tyytyväistä asiakasta. Kaikki nämä vain 24€:
- Helposti muokattava perukirja
- Kansankieliset ja helposti seurattavat ohjeet
- Valtakirjat ja kutsut perunkirjoitukseen
- Asiantuntijan Chat -tuki
* Lataamalla perukirjan hyväksyt Perukirjanetissa.fi -palvelun käyttöehdot.