Pesänjaon ja pesänselvityksen ero

Pesänjako ja pesänselvitys sekoittuvat arkikielessä helposti, mutta tarkoittavat todellisuudessa eri asiaa.

Pesänselvitys tehdään aina ennen pesänjakoa

Pesänjaon ja pesänselvityksen ero on välillä vaikea käsittää, koska termit ovat hyvin lähellä toisiaan. Pesänselvityksellä tarkoitetaan kuolinpesän hallitsijan vastuulla olevaa toimenpidettä jossa suoritetaan perunkirjoitus ja huolehditaan kuolinpesän velkojen maksamisesta. Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää vainajan omaisuus ja kuolinpesän osakkaat. Perunkirjoitus lähes aina helppo tehdä myös ilman ammattilaisen apua, jos käytät valmiita dokumenttipohjia ja ohjeita. Perunkirjoituksen tekemisessä avustaa Perukirjanetissa.fi -palvelu.

Vainajan ja kuolinpesän velat ja pesänselvityksen kustannukset maksetaan aina kuolinpesän varoista ennen pesänjakoa. Kuolinpesän osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa kuolinpesän veloista, kunhan perunkirjoitus on toimitettu kolmen kuukauden määräajan sisällä.

 Pesänjaon ja pesänselvityksen ero

Pesänjako ei ole pakollinen

Pesänjakoa ei ole pakko suorittaa heti kuoleman jälkeen, vaan perintö voidaan jättää kuolinpesän haltuun. Tällöin kuolinpesän omaisuus on kaikkien kuolinpesän osakkaiden käytettävissä.

Pesänjako voidaan tehdä kuolinpesän osakkaiden kesken tai hakemalla kuolinpesälle pesänjakajaa käräjäoikeudelta. Pesänjakajaksi voidaan hakea pätevää henkilöä, kuten osakkaiden valitsemaa lakimiestä. Pesänjakajan käyttäminen maksaa usein satoja tai tuhansia euroja, joten pesän jakaminen sopimalla jaosta osakkaiden kesken on lähes aina halvempaa. Kuka tahansa pesän osakkaista voi vaatia ja hakea kuolinpesälle pesänjakajaa ilman toisten osakkaiden suostumusta. Hakuprosessin nopeuttamiseksi kannattaa kuitenkin listata hakemukseen kaikki pesänjakajaa kannattavat osakkaat.

Pesänjako ei ole pakollinen

Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel