Perunkirjoituksessa tarvittavat asiakirjat

Perunkirjoituksessa tarvitaan aina tiettyjä asiakirjoja. Olemme koonneet tälle sivulle listan keskeisistä perunkirjoituksessa tarvittavista asiakirjoista.


Perunkirjoitus asiakirjat

Perunkirjoituksessa tarvittavat asiakirjat vaihtelevat jonkin verran tilanteen mukaan. Tästä huolimatta voimme antaa yleisen muistilistan siitä, mitä asiakirjoja tarvitaan perunkirjoituksessa ja perukirjaa varten. Perunkirjoituksen asiakirjat ovat:

 • vainajan sukuselvitys maistraatilta tai seurakunnilta
 • kuolinpesän osakkaiden virkatodistukset maistraatilta (nykyisin näitä kutsutaan otteiksi väestötietojärjestelmästä)
 • vainajan testamentti, jos sellainen on olemassa
 • tiedot varoista: tiliotteet ja tiedot keskeisistä omaisuuseristä (korko- ja saldotodistukset, ajoneuvon rekisteriote, tiedot sijoituksista, lainhuutotodistukset, asunto-osakkeet jne.)
 • tiedot veloista: laskut ja velkakirjat (kuolinpäivänä maksamattomat laskut, velkatodistukset jne.)
 • ilmoitus perinnöstä luopumisesta
 • ensiksi kuolleen puolison jälkeen laadittu perukirja sukuselvityksineen ja liitteineen

Jos vainajalta jäi leski

Tarvitaan yllä mainittujen lisäksi vielä seuraavat asiakirjat:

 • tiedot varoista: tiliotteet ja tiedot keskeisistä omaisuuseristä (korko- ja saldotodistukset, ajoneuvon rekisteriote, tiedot sijoituksista, lainhuutotodistukset, asunto-osakkeet jne.)
 • tiedot veloista: laskut ja velkakirjat (kuolinpäivänä maksamattomat laskut, velkatodistukset jne.)
 • ilmoitus, jos leski vetoaa tasinkoetuoikeuteen
 • ilmoitus, jos leski vetoaa yhteisen asunnon hallintaetuoikeuteen

Kuitenkin jos puolisoiden välillä oli avioehtosopimus, ei yllä mainittuja tositteita tarvita. Sen sijaan perunkirjoituksessa ja perukirjan liitteeksi tarvitaan kopio avioehdosta.


Perunkirjoituksen asiakirjat tulee säilyttää

Kaikkia perunkirjoituksen asiakirjoja ei lähetetä perukirjan mukana verottajalle. Hyvänä esimerkkinä tällaisista asiakirjoista ovat kaikki saldo-, korko- ja velkatodistukset. Kaikki nämä tositteet on kuitenkin arkistoitava, koska niitä voidaan tarvita perunkirjoituksen jälkeen esimerkiksi osituksessa ja perinnönjaossa.

Perukirjanetissa.fi -palveluun sisältyy yksityiskohtaiset ohjeet perukirjan toimittamiseen verottajalle ja siihen kuinka erilaisten asiakirjojen kanssa tulee toimia.

Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel