Leskenä kuolleen perukirja

Lesken kuoleman jälkeen laadittava perukirja eroaa niin sanotusta ”tavallisesta perukirjasta”. Lesken perukirjaan tulee merkitä myös se avio-oikeuden alainen omaisuus, joka puolisoilla oli ensin kuolleen puolison kuolinpäivänä.

Perukirja lesken kuoleman jälkeen

Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että puolison kuoleman jälkeen avioparin avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan puoliksi eloonjääneen puolison sekä vainajan perillisten kesken. Puolisoilla ei kuitenkaan ole avio-oikeutta kaikkeen omaisuuteen. Tällaista omaisuutta voi olla esimerkiksi omaisuus, josta on avioehtosopimuksella, lahjakirjalla, testamentilla tai henkilövakuutuksen edunsaajausmääräyksellä määrätty.

Esimerkki: Avioparilla oli avioehtosopimus. Avioehdossa sovittiin, että puolisoilla ei ole oikeutta toistensa pankkitileihin. Tällöin kuolemantapauksessa vainajan pankkitileillä oleva omaisuus menee kokonaisuudessaan perillisille ja testamentinsaajille. Eloonjäänyt puoliso saa puolet kaikesta muusta omaisuudesta.

Lesken perukirjaan tulee merkitä se avio-oikeuden alainen omaisuus, joka puolisoilla oli ensin kuolleen puolison kuolinpäivänä. Jos omaisuutta on myyty, myynnistä saatu kauppahinta ja/tai uusi omaisuus on edelleen avio-oikeuden alaista omaisuutta.

Avio-oikeudesta vapaa omaisuus lesken perukirjassa

Lesken perukirjaan tulee merkitä myös se lesken omaisuus, johon ensin kuolleella puolisolla ei ollut avio-oikeutta. Tällaista omaisuutta on esimerkiksi lesken ansaitsemat palkka-, ansio- ja yrittäjätulot, jotka leski on ansainnut puolisonsa kuoleman jälkeen.

Esimerkki. Leski on puolisonsa kuoleman jälkeen työnsä avulla säästänyt 32 000 euroa. Säästö merkitään perukirjaan seuraavasti: Nordea pankkitili 123123-435615 (summa ansaittu puolison kuoleman jälkeen aikavälillä 1.1.2002 – 1.11.2015) – 32 000 euroa

Kun avio-oikeudesta vapaata omaisuutta merkitään perukirjaan, on tärkeä muistaa ilmoittaa peruste, jonka vuoksi ensin kuolleella puolisolla ei ole avio-oikeutta tähän omaisuuteen.

Ennakkoperinnöt ja lahjat lesken perukirjassa

Avioliittolain mukaan jommankumman puolison avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta annettu ennakkoperintö on vähennettävä ennakon saajan perinnöstä kuolleen puolison jälkeen. Perukirjan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ennakkoperinnöt tulee merkitä perukirjaan, joko ensin kuolleen puolison tai lesken puolelle. Se kumman puolelle ennakkoperintö merkitään, riippuu siitä, kumman puolison omaisuudesta ennakkoperintö on annettu.

Esimerkki: Ensiksi kuolleen puolison pankkitililtä annettiin perillisille yhteensä 3 000 euroa. Tämä 3 000 euroa tulee merkitä ennakkoperinnöksi kohtaan ”Ensin kuolleen puolison avio oikeuden alaisesta omaisuudesta annetut ennakkoperinnöt”. Tähän kohtaan myös listataan perilliset, jotka vastaanottivat perinnön.

Perukirjaan tulee myös merkitä kaikki sellaiset ennakkoperinnöt, jotka on annettu lesken siitä omaisuudesta, johon ensin kuolleella puolisolla ei ollut avio-oikeutta. Nämä ennakkoperinnöt merkitään kohdassa ”Vainajan avio-oikeuden ulkopuolisesta omaisuudesta annetut ennakkoperinnöt”. Myös tähän tulee listata perilliset, jotka vastaanottivat perinnön.

Ensin kuolleen puolison omaisuutta ei tarvitse aina ilmoittaa

Jos omaisuuden ositus on toimitettu loppuun, puolisoiden välinen avio-oikeus on purkautunut. Tällöin perukirjaan ei merkitä ensin kuolleen puolison omaisuutta tai siitä annettuja ennakkoperintöjä. Tällöin perukirjaan merkitään se omaisuus, jonka leski omisti osituksen jälkeen ja jonka leski on muutoin hankkinut osituksen jälkeen. Ositus- ja jakokirjat tulee kuitenkin liittää mukaan lesken perukirjaan.

Omaisuuden osituksella tarkoitetaan omaisuuden jakamista lesken ja perillisten osuuksiin. Osituksessa omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan pääsääntöisesti tasan. Jos kuolleen puolison omaisuus oli jaettu kokonaan lesken eläessä, katsotaan ositus toimitetuksi loppuun. 

Omaisuuden merkitseminen perukirjaan

Suuri osa lesken perukirjan ”ylimääräisistä” tiedoista saadaan ensin kuolleen puolison perukirjasta. Tietoja siirtäessä on kuitenkin muistettava kaksi tärkeää asiaa A) Omaisuus tulee arvottaa uudestaan ja B) On päätettävä merkitäänkö omaisuus puoliksi vai kokonaan.

A. Perukirjaan merkittävä omaisuus arvostetaan lesken kuolinpäivän mukaan – tämä koskee sekä aikaisemmin kuolleen puolison että lesken omaisuutta.

Esimerkki A. Kymmenen vuotta sitten laadittiin perukirja ensiksi kuolleelle puolisolle. Tässä perukirjassa auton arvoksi merkittiin 3 000 euroa. Tätä 3 000 euroa ei merkitä nyt tehtävään perukirjaan, koska hyvin todennäköisesti auto ei ole enää tämän arvoinen. Tässä tapauksessa auto arvioidaan uudestaan esimerkiksi www.nettiauto.fi palvelun avulla ja tämä uusi hinta merkitään lesken perukirjaan. 

B. Perukirjoissa on eroja tiedon ilmoittamisessa – ensiksi kuolleen puolison perukirjassa on voitu ilmoittaa lesken ja vainajan varat joko yhteisinä tai puoliksi jaettuna. Jos ensin kuolleen puolison perukirjassa on merkitty omaisuus yhteisenä, tulee se jakaa puoliksi lesken perukirjaa varten. Eli puolet omaisuudesta merkitään kohtaan ”Vainajan omaisuus, johon kuolleella puolisolla oli avio-oikeus” ja toinen puoli kohtaan ”Ensin kuolleen puolison omaisuus, johon leskellä oli avio-oikeus”

Esimerkki B. Ensiksi kuolleen puolison perukirjaan oli merkitty vainajan ja lesken yhteiseksi omaisuudeksi ”Pankkitili 10 000 euroa”. Tästä vainajan osuus oli 5 000 euroa ja lesken osuus 5 000. Nämä 5 000 eurot korkoinen merkitään nyt ensin kuolleen ja vainajan puolille.

Perukirja lesken kuoleman jälkeen - lataa perukirja Perukirjanetissa.fi -palvelusta

 • Vainajan omaisuus, johon ensin kuolleella puolisolla oli avio-oikeus

  Nämä tiedot löytyvät ensin kuolleen puolison perukirjasta.

 • Vainajan omaisuus, johon ensin kuolleella puolisolla ei ollut avio-oikeutta

  Avio-oikeutta ei ole omaisuuteen, jonka leski on ansainnut/saanut/perinyt puolison kuoleman jälkeen. Avio-oikeutta ei ole myöskään omaisuuteen, josta on määrätty esimerkiksi avioehtosopimuksella, lahjakirjalla, testamentilla tai henkilövakuutuksen edunsaajausmääräyksellä. Muista ilmoittaa perusteet, joiden perusteella kuolleella puolisolla ei ollut avio-oikeutta näihin omaisuuseriin.

 • Vainajan avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen kohdistuvat velat

  Nämä tiedot löytyvät ensin kuolleen puolison perukirjasta. Nämä ovat ns. avioparin yhteisiä velkoja.

 • Vainajan avio-oikeuden ulkopuoliseen omaisuuteen kohdistuvat velat

  Vainajan itse ottamat velat.

 • Vainajan avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö

  Tämä kappale on yhteenveto edellisistä kappaleista.

 • Vainajan avio-oikeuden ulkopuolisen omaisuuden säästö

  Tämä kappale on yhteenveto edellisistä kappaleista.

 • Vainajan antamat ennakkoperinnöt

  Tänne merkitään kaikki vainajan antamat ennakkoperinnöt ja lahjat. Katso lisätietoja Perukirjanetissa.fi -palvelusta.

 • Vainajan avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta annetut ennakkoperinnöt

  Tänne merkitään kaikki vainajan antamat ennakkoperinnöt ja lahjat. Katso lisätietoja Perukirjanetissa.fi -palvelusta.

 • Vainajan avio-oikeuden ulkopuolisesta omaisuudesta annetut ennakkoperinnöt

  Tänne merkitään kaikki vainajan antamat ennakkoperinnöt ja lahjat. Katso lisätietoja Perukirjanetissa.fi -palvelusta.

 • Vainajan avio-oikeuden alaisen omaisuuden laskennallinen säästö

  Tämä kappale on yhteenveto edellisistä kappaleista.

 • Vainajan avio-oikeuden ulkopuolisen omaisuuden laskennallinen säästö

  Tämä kappale on yhteenveto edellisistä kappaleista.

 • Ensin kuolleen puolison omaisuus, johon leskellä oli avio-oikeus

  Nämä tiedot löytyvät ensin kuolleen puolison perukirjasta.

 • Ensin kuolleen puolison avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen kohdistuvat velat

  Nämä tiedot löytyvät ensin kuolleen puolison perukirjasta.

 • Kuolinpesästä lesken eläessä luovutettu avio-oikeuden alainen omaisuus

  Tieto löytyy lahja-, ositus- ja jakokirjoista.

 • Ensin kuolleen puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö

  Tämä kappale on yhteenveto edellisistä kappaleista.

 • Ensin kuolleen puolison avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta annetut ennakkoperinnöt

  Tieto löytyy lahja-, ositus- ja jakokirjoista.

 • Ensin kuolleen puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden laskennallinen säästö

  Tämä kappale on yhteenveto edellisistä kappaleista.

 • Yhteenveto kuolinpesän omaisuudesta

  Tästä kappaleesta käy ilmi vainajan omaisuus. Tämä kappale on yhteenveto edellisistä kappaleista.

 • Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

  Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

  Perukirjanetissa.fi
  Aatos Legal Technology Oy
  Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
  [email protected]
  SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

  Setup Menus in Admin Panel