Leskenä kuolleen perunkirjoitus

Leskenä kuolleen henkilön jälkeen laadittu perukirja vaatii keskimääräistä enemmän ohjausta – etenkin silloin, jos ositusta ei ollut toimitettu lesken eläessä. Tämä artikkeli perustuu Pääkaupunkiseudun verotoimiston laatimaan tiedotteeseen Perunkirjoituksesta leskenä kuolleen henkilön jälkeen.


Perunkirjoitus lesken jälkeen on tilaisuus, jossa selvitetään kuolinpesän tila ja laaditaan perukirja. Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta ja sen toimittamisesta vastaa henkilö, joka hoitaa kuolinpesän omaisuutta.

”Lesken jälkeen laadittavaan perukirjaan tulee merkitä lesken oman omaisuuden lisäksi myös sellainen ensin kuolleen puolison kuolinpesään kuuluva omaisuus, johon leskellä oli avio-oikeus.” – Perunkirjoituksesta kuolleen henkilön jälkeen, Pääkaupunkiseudun verotoimisto 2008.

Useimmissa tapauksissa perunkirjoitus ja perukirjan laatiminen ovat suoraviivaisia ja nopeita toimenpiteitä. Kuitenkin tilanteet, joissa perukirja laaditaan leskenä kuolleen henkilön jälkeen, jonka aikaisemmin kuolleen puolison kuolinpesän ositusta ei ole toimitettu, voivat olla huomattavasti monimutkaisempia. Tällaisissa tilanteissa perukirjassa on ilmoitettava lesken omaisuuden lisäksi myös ensin kuolleen puolison kuolinpesään kuuluva omaisuus, johon leskellä oli avio-oikeus.

Mitä eroa perunkirjoituksissa on?

Perunkirjoitus tapahtuu pääpiirteittäin samalla tavalla riippumatta siitä oliko vainaja leski, avioliitossa tai naimaton – sen sijaan perukirjan sisällössä on eroja. Jos perunkirjoitus järjestetään leskenä kuolleen jälkeen, perukirjassa ilmoitetaan vainajan omaisuuden lisäksi ensin kuolleen puolison kuolinpesään kuuluva omaisuus, johon leskellä oli avio-oikeus. Eli tällaisissa tilanteissa perukirja sisältää seuraavat ”ylimääräiset” kappaleet:

 1. Ensin kuolleen puolison omaisuus, johon leskellä on avio-oikeus,
 2. Kuolinpesästä lesken eläessä luovutettu avio-oikeuden alainen omaisuus,
 3. Avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen kohdistuvat velat,
 4. Kuolinpesän avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö,
 5. Avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta annetut ennakkoperinnöt,
 6. Avio-oikeuden alaisen omaisuuden laskennallinen säästö.

Edellä mainitut asiat voivat kuulostaa aluksi monimutkaisilta, mutta todellisuudessa suurin osa tiedoista ilmenee ensin kuolleen puolison perukirjasta.

Mitä jos omaisuus on ”muuttunut”

On erittäin yleistä, että omaisuus muuttuu vuosien varrella eikä tästä pidä huolestua. Ensiksi kuolleen puolison avio-oikeuden alainen omaisuus ilmoitetaan siltä osin kun sitä on jäljellä. Jos omaisuuteen kuului esimerkiksi kesämökki, joka on ajan saatossa myyty, tulee myynnistä saatu varallisuus ilmoittaa lesken perukirjassa ensiksi kuolleen puolison varallisuutena. Sama koskee myös uutta omaisuutta, joka on hankittu esimerkiksi myynnistä saaduilla rahoilla.

Avio-oikeus päättyy kuolemaan, joten puolison kuoleman jälkeen saatu omaisuus on avio-omaisuudesta vapaata. Esimerkiksi jos leski oli saanut suuren perinnön vuosi puolison kuoleman jälkeen, on tämä omaisuus avio-oikeudesta vapaata. Avio-oikeudesta vapaata omaisuutta on myös lesken työllä ansaitsema omaisuus.


Perunkirjoitus lesken jälkeen

Perunkirjoituksen järjestämiseen ei ole olemassa virallisia ohjeita. Viranomaiset ovat ainoastaan määrittäneet, että perunkirjoitus on toimitettava ja perukirja laadittava. Olemme kuitenkin huomanneet yli 350 perunkirjoituksen kokemuksella, että etenemällä seuraavalla tavalla perunkirjoitus hoituu kuin itsestään:

 1. Lataa ja esitäytä perukirja,
 2. Kutsu osakkaat perunkirjoitustilaisuuteen,
 3. Tilaa tarvittavat selvitykset ja todistukset,
 4. Laadi omaisuusluettelo,
 5. Järjestä perunkirjoitustilaisuus,
 6. Arvioikaa varallisuus uskottujen miesten kanssa,
 7. Kerää allekirjoitukset,
 8. Lähetä perukirja verottajalle.

Perukirjanetissa.fi -palveluun sisältyy yksityiskohtaiset ohjeet jokaiseen perunkirjoituksen vaiheeseen ja asiakirjojen laatimiseen. Perukirjanetissa.fi -palvelussa edetään askel askeleelta perunkirjoituksessa eteenpäin aina siihen asti, kun perukirja on toimitettu verottajalle. Palveluun sisältyvien ohjeiden ja henkilökohtaisen avustajan avulla selviydyt perunkirjoituksesta ilman aikaisempaa kokemusta.HUOM! Mikäli kyseessä on leskenä kuolleen henkilön jälkeen laadittava perukirja, jossa ositusta ei ole toimitettu lesken eläessä, suosittelemme teitä olemaan yhteydessä paikalliseen asiantuntijaan. Perukirjanetissa.fi -palvelu ei suoranaisesti sovellu tällaisiin tilanteisiin. Voitte kuitenkin pienentää ulkopuolisen asiantuntijan laskua noudattamalla Perukirjanetissa.fi -palvelun ohjeita ja asiakirjapohjia.

 

 

Esimerkkejä ja kysymyksiä

 • Mistä voin ladata malli perukirjan?
  Voit ladata perukirjan esikatseluversion Perukirjanetissa.fi -palvelusta.

  Rekisteröityneille käyttäjille on tarjolla yhteensä 14 erilaista perukirjaa. Kuolinpesän tilanne määrää sen mitä perukirjaa tulee käyttää. Esimerkiksi naimattomana ja avioliitossa eläneille henkilöille on omat perukirjat.

 • Aikaisemmin kuolleen puolison omaisuutta on myyty. Miten meidän tulee toimia?
  On erittäin yleistä, että kuolinpesän omaisuutta myydään. Tällöin myynnistä saadut varat ilmoitetaan perukirjassa.

  Esimerkki 1. Ensiksi kuolleen puolison omaisuuteen sisältyi henkilöauto. Auto myytiin 5 vuotta kuoleman jälkeen 1 500 eurolla. Tämä 1 500 euroa ilmoitetaan lesken perukirjassa ensin kuolleen puolison omaisuutena.

  Esimerkki 2. Ensiksi kuolleen puolison omaisuuteen sisältyi henkilöauto. Auto myytiin 5 vuotta kuoleman jälkeen 1 500 eurolla. Rahoilla ostettiin osakkeita. Osakkeet, niistä saadut osingot ja kaikki muut tuotot ilmoitetaan lesken perukirjassa ensin kuolleen puolison omaisuutena.

 • Ovatko lesken oikeudet vielä voimassa
  Eivät ole, jos ositusta ei ole toimitettu lesken eläessä.

  Esimerkiksi jos leski on aikaisemmin ilmoittanut käyttävänsä oikeuttaan olla luovuttamatta omaisuuttaan tasinkona, ei tämä ilmoitus ole enää voimassa. Eli lesken ilmoitusta ei oteta huomioon merkittäessä avio-oikeuden alaista omaisuutta lesken perukirjaan.

 • Mitä jos lesken ja perillisten välillä on tehty ositus?
  Jos ositus on tehty, ei perukirjaan merkitä ensin kuolleelle puolisolle kuulunutta omaisuutta. Avio-oikeus purkaantui osituksessa.
 • Mitä asiakirjoja leskenä kuolleen henkilön perukirjaan tulee liittää
  Verohallituksen päätöksessä (20.6.1994/539) on määräys perukirjaan liitettävistä asiakirjoista. Päätöksessä linjataan, että seuraavat asiakirjat tulee liittää mukaan leskenä kuolleen henkilön perukirjaan:

  1. – ensin kuolleen puolison perukirja,
  2. – osituskirja, jos lesken eläessä oli toimitettu ositus lesken ja ensin kuolleen puolison perillisten välillä
  3. – perinnönjakokirja ensin kuolleen puolison kuolipesässä mahdollisesti toimitetusta perinnönjaosta,
  4. – perinnönjakokirja lesken kuolinpesässä mahdollisesti toimitetusta perinnönjaosta.

  Perukirjassa tulee myös mainita mikäli ositusta ei ollut toimitettu loppuun lesken ja ensiksi kuolleen puolison perillisten välillä.

 • Kuinka omaisuus arvostetaan perukirjaan?
  Omaisuus arvostetaan käypään arvoonsa lesken kuolinpäivän mukaan. Tämä koskee sekä lesken että aikaisemmin kuolleen puolison omaisuutta – molemmat arvostetaan lesken kuolinpäivän mukaan. Käypään arvoon arvostaminen tarkoittaa sitä, että jokaisen esineen kohdalla arvioidaan kyseisen esineen luovutushintaa lesken kuolinpäivänä.

  Esimerkki 1. Lesken puoliso kuoli viisi vuotta sitten. Puolison omaisuuteen sisältyi pankkitalletus 10 000 euroa. Nyt laadittavaan perukirjaan merkitään 10 000 euron lisäksi viideltä vuodelta ansaittu korko.

  Esimerkki 2. Lesken puoliso kuoli 10 vuotta sitten. Puolison omaisuuteen sisältyi yksiö Tampereen keskustassa, jonka arvoksi määritettiin perunkirjoitushetkellä 40 000 euroa. Lesken perukirjaa varten yksiön hinta tulee arvioida uudestaan. Uuden arvion mukaan yksiön hinnaksi saatiin 100 000 euroa, joka merkitään perukirjaan aikaisemmin kuolleen puolison omaisuudeksi.


Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel