Perunkirjoitus läsnäolo: Kenen tulee olla paikalla?

Jo 5537 henkilöä on järjestänyt perunkirjoituksen Perukirjanetissa.fi -palvelussa. Palvelu on kehitetty yhdessä perintö- ja lahjaverotuksen asiantuntijoiden kanssa ja verotoimisto on hyväksynyt perukirjamme. Lue asiakkaiden palautteita tästä.

Suositeltavaa muttei pakollista

Läsnäolo perunkirjoituksessa on pakollista ainoastaan pesän ilmoittajalle ja kahdelle uskotulle miehelle. Muiden läsnäolo on suositeltavaa muttei pakollista.

Vainajan perillisten, lesken tai muiden pesän osakkaiden ei ole pakko osallistua perunkirjoitukseen. Perunkirjoitus voidaan myös järjestää ilman, että kaikki kuolinpesän perilliset, leski tai osakkaat ovat paikalla. On siis mahdollista, että perunkirjoituksessa on läsnä ainoastaan 2 henkilöä.

Perunkirjoituksessa tulee olla läsnä pesän ilmoittaja ja uskotut miehet

Läsnäolo perunkirjoituksessa on suotavaa

Perunkirjoitus on hallinnollinen toimenpide, jossa perillisten ja kuolinpesän osakkaiden läsnäolo on suotavaa, mutta ei pakollista. Perunkirjoitustilaisuuteen osallistuminen on suotavaa, koska tilaisuudessa selviää moni kuolinpesään liittyvä asia. Viimeistään perunkirjoituksessa selviää perinnön kannalta keskeisiä asioita kuten:

  • vetoaako leski hänelle suotuihin oikeuksiin,
  • oliko leskellä ja vainajalla keskinäinen avioehtosopimus,
  • jättikö vainaja testamenttia,
  • ketkä ovat kuolinpesän osakkaita ja luopuuko joku perinnöstä
  • kuinka suuri perintö vainajalta jäi (esineitä, kiinteistöjä jne.),
  • oliko vainaja antanut eläessään ennakkoperintöä tai muita lahjoja.

Perukirjanetissa.fi -palveluun sisältyy yksityiskohtaiset ohjeet perunkirjoituksen järjestämiseen, kutsujen lähettämiseen, perukirjan laatimiseen sekä kaikkiin edellä mainittuihin osa-alueisiin.

 Perunkirjoitus läsnäolo - suotavaa muttei pakollista

Perunkirjoitus on asioiden listaamista

Perunkirjoitus on tilaisuus, jossa selvitetään kuolinpesän tila ja laaditaan perukirja. Perukirja on virallinen asiakirja ja sillä on kolme kuolinpesään liittyvää tehtävää. Perukirja toimii kuolinpesän:

  • osakasluettelona,
  • omaisuusluettelona ja
  • veroilmoituksena

Perunkirjoitukselle ei ole asetettu pätevyysvaatimuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa ilman aikaisempaa kokemusta voi järjestää perunkirjoituksen.

Perukirja lomake laaditaan perunkirjoituksessa

Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.


Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel