Perunkirjoitus itse: muistilista perunkirjoituksen järjestämiseen

Perunkirjoituksen voi järjestää itsenäisesti. Verottajan mukaan moni kuolinpesä järjestää perunkirjoituksen kokonaan itse tai säästää kuluissa tekemällä osan tehtävistä asiantuntijan puolesta.

Muistilista perunkirjoitukseen

Ensimmäistä kertaa perunkirjoituksen järjestäminen voi tuntua hankalalta, koska kaiken muun stressin lisäksi pitäisi opetella jotain uutta. Perunkirjoitusta ei kuitenkaan kannata pelätä, koska perunkirjoitus on ainoastaan tietojen listaamista.

Hankalin vaihe onkin usein alkuun pääseminen. Näiden lyhyiden ohjeiden avulla onnistut alkuun pääsemisessä.

Todistusten tilaaminen

Perunkirjoitusta varten tarvitaan vainajan sukuselvitys, eli katkeamaton ketju virkatodistuksia. Virkatodistus on tilattava erikseen jokaisen asuinpaikan viranomaiselta, jonka toimialueella vainaja on asunut täytettyään 15 vuotta.

Tämän lisäksi perunkirjoitukseen tarvitaan niiden kuolinpesän osakkaista virkatodistukset, joiden tiedot EIVÄT ILMENE vainajan sukuselvityksestä. Kaikkien osakkaiden virkatodistukset voi tilata kerralla maistraatista.

Tilaa vainajan sukuselvitys helposti tästä

Varojen ja velkojen listaaminen

Usein perunkirjoituksen työläin vaihe on vainajan (ja mahdollisen lesken) varojen ja velkojen hinnan arvioiminen.

Hinnan arvioiminen ei kuitenkaan ole mitään salatiedettä. Pääset pitkälle kysymällä itseltäsi: ”Mihin hintaan joku ulkopuolinen olisi valmis ostamaan tämän tavaran?”

Velkojen kohdalla puolestaan riittää, että perukirjaan merkitään velat sellaisinaan kuin ne kuolinpäivänä olivat.

Listaa varat ja velat

Osakkaiden kutsuminen

Perunkirjoituksen järjestäjänä sinun on kutsuttava kuolinpesän osakkaat perunkirjoitukseen. Jos kuolinpesän osakkaat tulevat keskenään toimeen, kutsuksi riittää esimerkiksi tavallinen tekstiviesti tai puhelinsoitto, jossa kerrotaan perunkirjoituksen aika ja paikka.

Kutsu kuolinpesän osakkaat

Lahjojen ja ennakkoperintöjen selvittäminen

Perunkirjoitusta varten on selvitettävä vainajan antamat lahjat ja ennakkoperinnöt. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perukirjan laatijan on kysyttävät kaikilta kuolinpesän osakkailta onko vainaja antanut heille elämänsä aikana lahjoja tai ennakkoperintöjä.

Selvitä lahjat ja ennakkoperinnöt

Perinnöstä luopumisten kerääminen

On yleistä, että esimerkiksi isovanhempien kuoltua lapset luopuvat perinnöstään omien lapsiensa hyväksi. Tästä johtuen perunkirjoitusta varten kannattaa jo hyvissä ajoin alkaa tiedustelemaan perinnöstä luopujia.

Jokaisen perinnöstä luopujan tulee laatia kirjallinen luopumisilmoitus. Jos perillinen luopuu perinnöstä, on hänestä tehtävä sukuselvitys.

Selvitä perinnöstä luopumiset

Testamenttien kerääminen

Perunkirjoitusta varten on selvitettävä perillisiltä ja muilta läheisiltä ovatko he tietoisia testamentista. Mahdolliset testamentit kannattaa toimittaa kuolinpesän osakkaille nähtäväksi ja tutustuttavaksi jo ennen perunkirjoitusta.

Testamentinsaajan on toimitettava testamentin oikeaksi todistettu jäljennös lakimääräisille perillisille. Vastuu tiedoksiantamisesta on testamentin saajalla.

Kerää testamentit

Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel