Yleisiä kysymyksiä sukuselvitykseen liittyen

Olemme keränneet tälle sivulle yleisimpiä kysymyksiä sukuselvityksen laatimiseen, toimitukseen ja laskutukseen liittyen.

Tilasin sukuselvityksen jo aikaa sitte. Mikä toimituksessa kestää?

Sukuselvitys on sarja yksittäisiä virkatodistuksia. Jokainen yksittäinen virkatodistus tilataan eri viranomaiselta ja jokaisen yksittäisen virkatodistuksen toimitusaika voi olla mitä tahansa kahdesta viikosta neljään viikkoon.

Yleissääntö on, että mitä useammalla paikkakunnalla vainaja on elämänsä aikana asunut, sitä pidempää sukuselvityksen laatimisessa kestää.

Esimerkki. Jos vainaja on asunut elämänsä aikana 5 eri paikkakunnalla, joudutaan virkatodistus tilaamaan viideltä eri rekisterinpitäjältä. Tämä tarkoittaa sitä, että joudumme odottamaan viiden eri todistuksen saapumista.

Jos vainajan asuinpaikat eivät ole tiedossa, sukuselvityksen teko etenee seuraavalla tavalla:

  • 1. Selvitämmme viimeisen asuinpaikan rekisterinpitäjän yhteystiedot,
  • 2. Tilaamme sukuselvityksen ja odotamme, että sukuselvitys saapuu,
  • 3. Selvitämme sukuselvityksen perusteella aikaisemman rekisterinpitäjän,
  • 4. Tilaamme sukuselvityksen edelliseltä rekisterinpitäjältä,
  • 5. Toistamme edelliset vaiheet kunnes sukuselvitys on katkeamaton 15 vuotiaaksi asti.

Koska jokainen todistus joudutaan tilaamaan järjestyksessä, sukuselvityksen valmistuminen voi kestää jopa kaksi-kolme kuukautta.

Lue YLE kirjoittama juttu sukuselvityksen laatimisesta:
Virkatodistusten tilaaminen on ylivoimaisesti työläin ja aikaa vievin tehtävä, koska sukuselvityksen pitää olla katkeamaton 15 ikävuodesta alkaen. Maistraateissa ja seurakunnissa yhden todistuksen toimitusaika voi olla jopa viisi viikkoa. Usein kolmen kuukauden määräaika ei riitä selvityksen tekemiseen ja verottajalta pitää pyytää lisäaikaa, asianajaja Ulla-Riitta Kylli kertoo (https://yle.fi/uutiset/3-11132355)


Maksoin jo 89€ laskun. Miksi sain uuden laskun?

89 euron lasku on lasku palvelutyöstä, eli sukuselvityksen tekemisestä. Sukuselvityksen tekeminen koostuu asuinpaikkojen selvittämisestä, todistusten tilaamisesta ja rekisterimerkintöjen varmentamisesta.

Kaikki muut laskut ovat kolmansien osapuolten (=rekisterinpitäjien) laskuja. Kolmansien osapuolten kulut eivät sisälly palvelutyön hintaan ja tulevat tilaajan maksettavaksi.

Yleissääntö on, että mitä useammalla paikkakunnalla vainaja on elämänsä aikana asunut, sitä useampi ylimääräinen lasku sinulle lähetetään.

Esimerkki tilauksen kokonaiskuluista
Vainaja on asunut Joensuussa (1999-2017), Kuopiossa (1970-1999) ja Rovaniemellä (1920-1970). Sukuselvitys tilataan jokaisesta seurakunnasta erikseen, jolloin sukuselvitystilauksen kokonaishinta on:

Perukirjanetissa.fi palvelumaksu – 89 euroa
Joensuun seurakunnan veloitus – 13,50 euroa
Kuopion seurakunnan veloitus – 13,50 euroa
Rovaniemen seurakunnan veloitus – 35,50 euroa
Kokonaishinta – 151,50 euroa


Miksi lähetätte laskut ennen sukuselvityksen valmistumista?

Useimmat rekisterinpitäjät antavat todistuksille kahden viikon maksuajan. Sukuselvityksen valmistumisessa kestää lähes poikkeuksetta yli kuukausi. Tämä tarkoittaa sitä, että laskuista tulisi maksumuistutus ennen kuin sukuselvitys olisi valmis.

Maksumuistutusten välttämiseksi laskut lähetetään välittömästi tilaajalle. Sukuselvityksestä aiheutuneet kulut ovat kuolinpesän velkaa, eli kaikki laskut voidaan merkitä vainajan velaksi ja maksaa vainajan tililtä.


Tilasin itse todistuksen muutamassa päivässä. Miksi teillä kestää asiassa pidempään?

Perunkirjoituksessa tarvitaan vainajan katkeamaton sukuselvitys. Katkeamaton sukuselvitys tarkoittaa sitä, että sukuselvitystä varten on hankittava yksittäisiä virkatodistuksia kaikista niistä asuinpaikoista, joissa vainaja on elämänsä aikana asunut sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 15 vuotta. Näistä virkatodistuksista tulee käydä ilmi katkeamattomat MUUTTOTIEDOT, henkilötiedot, puolison tiedot ja lasten tiedot.

Sukuselvityksen laatiminen ei siis ole ainoastaan yksittäisten todistusten tilaamista. Todistusten tilauksen lisäksi asiantuntijamme varmistavat, että:

  • sukuselvitys on tehty oikein
  • sukuselvitys sisältää lain vaatimat asiat
  • todistusketju on katkeamaton

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen yksittäisen todistuksen tiedot tarkistetaan käsin asiantuntijamme toimesta ja vasta tarkistamisen jälkeen todistukset voidaan lähettää asiakkaalle.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel