Perukirjoitus: Mikä perukirjoitus oikeasti on?

Perukirjoitus on tapahtuma, jossa selvitetään kuolinpesän tila, eli kuolinpesän osakkaat, varat ja velat sekä tehdään veroilmoitus.

Perukirjoitus ja perunkirjoitus menevät hyvin usein sekaisin arkikielessä ja termejä käytetään usein ristiin. Perukirjoitus ja perunkirjoitus termeillä tarkoitetaan tilaisuutta, jossa laaditaan perukirja.

Jos jostain syystä haluttaisiin halkoa hiuksia, niin ”virallisesti” tilaisuutta kutsutaan perunkirjoitukseksi (eli n-kirjaimen kanssa) ja siellä laaditaan perukirja (ilman n-kirjainta).

Näiden termien sekoittamisella ei kuitenkaan ole käytännön näkökulmasta mitään väliä.

Perukirjoitus vai perunkirjoitus? Ei mitään väliä

Ainoastaan sillä on väliä, että tulee ymmärretyksi. Perukirjoitus ei tämän osalta tuo poikkeusta ja voit huoletta käyttää kumpaa tahansa termiä kuvaamaan tilaisuutta, jossa laaditaan perukirja (tai perunkirja jos se tuntuu luonnolliselta).

Tärkeämpää on muistaa, että:

 • perukirjoitus järjestetään kolmen kuukauden kuluessa
 • järjestämisestä vastaa kuolinpesän osakas, joka hoitaa kuolinpesän omaisuutta
 • järjestämisen laiminlyönnistä voi saada rangaistuksen
  • käytännössä rangaistus tarkoittaa, että
   • voi joutua itse vastuuseen vainajan veloista tai
   • perintöverotus toimitetaan arviona
 • riidat eivät ole syy jättää perukirjoitusta järjestämättä
 • perukirjoituksessa laaditaan verottajaa varten perukirja

Perukirjoituksessa laaditaan perukirja

Perukirjoituksen tärkein tehtävä on laatia verottajaa varten perukirja. Perukirja toimii käytännössä kuolinpesän:

 • omaisuuluettelona
 • osakasluettelona ja
 • veroilmoituksena

Perukirjassa ilmoitettujen tietojen perusteella verottaja laskee kuolinpesän osakkaille maksettavaksi tulevien perintöverojen määrän.

Perukirjoitus on asioiden listaamista

Yleisestä harhaluulosta poiketen perukirjoitus on helposti selvitettävien asioiden listaamista valmiiseen pohjaan. Perukirjoituksessa ei siis keksitä selvitettäviä asioita, vaan edetään valmiin rakenteen mukaisesti.

Yleisesti eniten kysymyksiä aiheuttaa omaisuuden hinnan arviointi perukirjaa varten. Tätä on kuitenkin turha pelätä, koska omaisuudelle löydetään verottajan hinta yksinkertaisesti kysymällä itseltä ”millä hinnalla olisin valmis myymään tämän tavaran huuto.net:ssa”.


Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel