Nettipalvelu helpottaa perunkirjoitusta

Jo 5537 henkilöä on järjestänyt perunkirjoituksen Perukirjanetissa.fi -palvelussa. Palvelu on kehitetty yhdessä perintö- ja lahjaverotuksen asiantuntijoiden kanssa ja verotoimisto on hyväksynyt perukirjamme. Lue asiakkaiden palautteita tästä.


Perukirjan malli

Kuoleman jälkeen järjestettävässä perunkirjoituksessa laaditaan perukirja. Perukirja on virallinen asiakirja, johon kirjataan tiedot vainajasta, kuolinpesän osakkaista ja kuolinpesän varallisuudesta. Nettipalvelun avulla perunkirjoituksen järjestäminen on helppoa. Palvelua käyttämällä perunkirjoitus on käytännössä vain tietojen kirjaamista verottajaa varten.

Perunkirjoituksen järjestämisen ja perukirjan laatimisen voi tehdä kuka tahansa ilman aikaisempaa kokemusta. Perunkirjoituksessa ei kannatta käyttää apuna valmista perukirjan mallia, vaan nettipalvelua, jolloin kaikki lainsäädännön vaatimat tiedot tulee varmasti kirjattua.

Perukirjanetissa.fi -palveluun sisältyy myös yksityiskohtaiset ohjeet perukirjan täyttämiseen ja perunkirjoituksen järjestämiseen. Palveluun sisältyvien asiakirjojen, ohjeiden ja henkilökohtaisen avustajan avulla suoriudut perunkirjoituksesta nopeasti, edullisesti ja ilman ongelmia.

Perukirja lomake laaditaan perunkirjoituksessa

Perukirja: Mitä siihen kirjataan?

Perukirjanetissa.fi -palveluun sisältyy yhteensä viisi erilaista perukirjan lomaketta. Kaikista kattavin perukirjan lomake sisältää seuraavat tiedot:

 • Perinnönjättäjä,
 • Pesän osakkaat ja heidän sukulaissuhteet,
 • Perunkirjoituksen uskotut miehet,
 • Perunkirjoituksen toimitus,
 • Pesän ilmoittaja,
 • Vainajan varat ja velat,
 • Lesken varat ja velat,
 • Kuolinpesän omaisuus,
 • Henkilövakuutuskorvausten saajat ja summat,
 • Ennakkoperinnöt ja verotuksessa huomioitavat lahjat,
 • Perunkirjoitukseen osallistuneet henkilöt,
 • Perukirjan liitteet,
 • Lesken ilmoitukset,
 • Muut ilmoitukset,
 • Vakuutukset.

 Perukirja sisältää tiedon kuolinpeästä

Perukirja sisältää myös pakollisia liitteitä

Perukirjaan tulee liittää myös muutamia pakollisia asiakirjoja, joita ovat mm. vainajan sukuselvitys, osakkaiden virkatodistukset ja kopio mahdollisesta avioehtosopimuksesta.

Sen sijaan kuitit tai omaisuuden hinnan arvioimisessa käytetyt laskelmat eivät ole perukirjan pakollisia liitteitä. Nämä asiakirjat kannattaa kuitenkin arkistoida yhteen kansioon ja säilyttää. Vaikka viranomaiset eivät koskaan kysyisi kuittien tai laskelmien perään, niistä voi olla hyötyä esimerkiksi perunkirjoituksen jälkeen järjestettävässä osituksessa ja perinnönjaossa.

Perukirjanetissa.fi -palveluun sisältyy kattavat ohjeet kaikkien pakollisten liitteiden keräämistä ja käsittelyä varten.

Perukirja lomake laaditaan perunkirjoituksessa

Perukirja on helppo laatia itse

Perukirjalle ei ole annettu viranomaisten puolelta lainkaan esimerkiksi ulkonäkövaatimuksia, eli perukirja voi olla tekijänsä näköinen. Perukirja on tehty oikein, jos siitä käy ilmi kaikki verottajan vaatimat tiedot.

Emme kuitenkaan suosittele aloittamaan perukirjan laatimista täysin tyhjältä pöydältä, koska se on aikaavievää ja tällöin jokin pakollinen asia saattaa jäädä puuttumaan.

 Perukirjan saa laatia itse

Viranomaiset eivät tarjoa valmista perukirjan lomaketta

Valitettavasti viranomaiset eivät tarjoa valmiita perukirjan malleja tai tyhjiä lomakkeita tietojen kirjaamista varten. Lomakkeita ei valitettavasti myöskään saa edes verottajalta, jolle valmis perukirja tulee toimittaa perunkirjoituksen jälkeen.

Perukirja lomake laaditaan perunkirjoituksessa

Valmis pohja ei ole aina hyvä ratkaisu

Valitsitpa minkä tahansa tavan järjestää perunkirjoituksen, suosittelemme kuitenkin, että et käytät apuna valmista perukirja lomaketta. Käyttämällä nettipalvelua lomakkeen sijaan:

 • Säästät aikaasi, sillä sinun ei tarvitse pohtia asiakirjan muotoilua ja voit keskittyä vaadittujen tietojen keräämiseen.
 • Tämän lisäksi käyttämällä hyvin jäsenneltyä ja kattavaa perukirjapalvelua voit myös varmistaa, että olet kerännyt kaikki tarvittavat tiedot.

 Perukirja lähetetään verottajalle

Esimerkkejä ja kysymyksiä

 • Mikä on perukirjan lomake?

  Perunkirjoituksen lomake on netistä saatava ei-virallinen asiakirja, johon voidaan täyttää kuolinpesän pakolliset tiedot verottajaa varten. Lomakkeen avulla taitava ja asiantunteva henkilö voi tehdä perunkirjoituksen ja perukirjan.  Virallisesti perunkirjoituksessa tehtävää asiakirjaa kutsutaan perukirjaksi. Perukirja toimii käytännössä kuolinpesän:

  • osakasluettelona,
  • varojen ja velkojen listauksena sekä
  • veroilmoituksena


Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.


Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel