Näin teen perukirjan: Opas omaiselle

Yhä useampi suomalainen on huomannut, ettei perukirjan laatiminen ole rakettitiedettä. Olemme tiivistäneet tarvittavat tiedot perukirjasta alla olevaan taulukkoon.


Perukirjan laatiminen on hyvä aloittaa tutustumalla valmiiseen perukirjaan. Tällä tavoin saatte hyvän kuvan siitä, mitä perukirjassa täytyy ilmoittaa.

Esimerkkinä käytetty perukirja koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat:

 • Johdanto-osa (kappaleet 1-5)
 • Pesän varallisuus (kappaleet 6-12) ja
 • Ilmoitukset ja vakuutukset (kappaleet 13 – 17)

Perukirjan osa-alueet

Perukirjan osa-alueista Johdanto-osa sekä Pesän varallisuus on mahdollista täyttää etukäteen ennen perunkirjoitustilaisuutta. Sen sijaan perukirjan viimeinen osa-alue, Ilmoitukset ja vakuutukset, täytetään vasta perunkirjoitustilaisuudessa osakkaiden ja uskottujen miesten läsnä ollessa.

Esimerkkejä ja kysymyksiä

 • Mistä osista perukirja koostuu?

  # Otsikko Sisältö Osa-alue
  1 Perinnön jättäjä Tiedot perinnön jättäjästä Johdanto-osa
  2 Pesän osakkaat Kaikki pesän osakkaat, eli henkilöt jotka ovat oikeutettuja perintöön
  3 Uskotut miehet Tiedot uskotuista miehistä
  4 Perunkirjoituksesta ilmoitettu Tieto siitä, milloin ja miten perunkirjoituksesta ilmoitettiin
  5 Pesän ilmoittaja ja perintöveroilmoituksesta vastaava Tiedot henkilöstä,  joka listasi pesän varat ja toimii verottajan yhteyshenkilönä
  6 Vainajan varat Listaus ja euromääräinen arvo vainajan koko omaisuudesta Kuolinpesän varallisuus
  7 Vainajan velat Listaus ja euromääräinen arvo vainajan kaikista veloista
  8 Lesken varat Listaus ja euromääräinen arvo lesken koko omaisuudesta
  9 Lesken velat Listaus ja euromääräinen arvo lesken kaikista veloista
  10 Yhteenveto omaisuudesta Yhteenveto kuolinpesän varoista ja veloista
  11 Henkilövakuutuskorvaukset Listaus henkilöistä, jotka ovat saaneet henkilövakuutuskorvauksia
  12 Ennakkoperinnöt ja verotuksessa huomioitavat lahjat Listaus henkilöistä, jotka ovat saaneet ennakkoperintöä tai tähän verrattavia lahjoja
  13 Läsnä toimituksessa Listaus perunkirjoitustilaisuuteen osallistuneista henkilöistä Ilmoitukset ja vakuudet
  14 Perukirjan asiakirjat Erittely perukirjan liitteistä
  15 Lesken ilmoitukset Vetoaako leski asunnon hallintaoikeuteen tai tasinkoetuoikeuteen
  16 Muut ilmoitukset Perunkirjoitustilaisuudessa tehdyt ilmoitukset
  17 Vakuutukset Paikallaolijoiden allekirjoitukset


Mitä tehdä?

 1. Tilaa vainajan sukuselvitys
 2. Selvitä kuolinpesän osakkaat
 3. Nimeä uskotut miehet
 4. Tilaa jokaiselle pesän osakkaalle ote väestötietojärjestelmästä
 5. Täytä perukirjan Johdanto-osa
 6. Kutsu pesän osakkaat perunkirjoitustilaisuuteen
 7. Täytä perukirjan Kuolinpesän varallisuus -osa
 8. Järjestä perunkirjoitustilaisuus
 9. Tarkastakaa perunkirjoitustilaisuudessa perukirjan Johdanto -osa ja Kuolinpesän varallisuus -osa
 10. Viimeistelkää perukirja täyttämällä perukirjan Ilmoitukset ja vakuudet -osa
 11. Allekirjoittakaa vakuutukset
 12. Toimita valmis perukirja verotoimistoon


Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel