Yhtiövelka perunkirjoituksessa

Vainajan omistamaa asunto-osakketta voi rasittaa lainaosuus, joka huomioidaan asunto-osakkeen hinnan arvioinnissa.

Asunnon yhtiövelan huomioiminen perunkirjoituksessa

Veronmaksajien verojuristin lausunnon mukaan asunto-osakkeen velkaosuus ei ole perinnönjättäjän omaa velkaa eikä sitä täten merkitä perukirjaan vainajan velaksi. Velkaosuus huomioidaan asunnon käypää arvoa selvitettäessä. Apuna kannattaa käyttää verohallinon ohjetta varojen arvostamisesta perintö ja lahjaverotuksessa, jonka uusin versio on saatavilla vero.fi -sivustolta.

Verohallinnon esimerkki: Yhtiövelka perunkirjoituksessa

Lähtökohtaisesti asunnon käyvän hinnan arviointi perustuu myyntihinnan selvittämiseen, mikä merkitään perukirjassa vainajan varoihin. Verottajan arvostamisohjeessa yhtiövelan huomioimisesta on tarjottu seuraava esimerkki:

  1. Asunto-osakkeen myyntihinta on 100.000 euroa ja velaton myyntihinta 120.000 euroa. (Yhtiövelka 20.000 euroa)
  2. Todennäköinen luovutushinta eli asunto-osakkeen käypä arvo luovutustilanteessa on 100.000.

Perukirjaan merkittävä asunto-osakkeen arvo on siis tässä tapauksessa 100.000 euroa. Tästä samaisesta summasta verottaja laskee maksettavaksi tulevan perintöveron.

Yhtiövelkaosuuden voi täydentää lisätietoihin

Kun asunto-osakkeen arvo kirjataan perukirjaan, voi samaan yhteyteen halutessaan kirjata lisätiedoiksi:

  1. osakkeisiin kohdistuvan velkaosuuden
  2. asunnon velattoman myyntihinnan

Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel