Uskotun miehen esteellisyys perunkirjoituksessa

Uskotulle miehelle ei ole asetettu lainsäädännön puolelta mitään esteellisyys tai jääviysvaatimuksia. Tämän perusteella käytännössä kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö saa toimia perunkirjoituksessa uskottuna miehenä.


Uskottu mies perunkirjoituksessa

Perunkirjoitusta varten tulee valita kaksi (2) uskottua miestä, joiden tehtäväksi annetaan perunkirjoituksen järjestäminen. Hyvin usein uskottujen miesten tehtäväksi jää kuolinpesään kuuluvan omaisuuden, eli varojen ja velkojen hinnan arviointi.

Uskottujen miesten tekemän arvion perusteella omaisuus kirjataan perukirjaan ja sen perusteella Verohallinto laskee kuolinpesän osakkaille maksettavaksi tulevat perintöverot.

Uskotun miehen esteellisyys perunkirjoituksessa

Lainsäädännössä, eli perintökaaressa, ei ole asetettu uskotulle miehelle mitään merkittäviä pätevyys- tai jääviysvaatimuksia. Tämän perusteella käytännössä kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö voi toimia uskottuna miehenä.

Uskotun miehen tarvitsee toimia perunkirjoituksessa ainoastaan parhaan osaamisen ja ymmärryksen perusteella.

Pesän osakas uskottuna miehenä

Kuka tahansa (täysi-ikäinen) kuolinpesän osakas voi halutessaan toimia uskottuna miehenä, eikä sille ole lainsäädännön puolelta mitään esteitä. Tämän johdosta perunkirjoitusta varten tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jolloin tilaisuus järjestetään seuraavalla tavalla:

  • Henkilö 1: Pesän ilmoittaja ja uskottu mies
  • Henkilö 2: Uskottu mies

Tässä tapauksessa joko molemmat henkilöt tai ainoastaan toinen heistä voivat olla kuolinpesän osakkaita.


Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.


Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel