Testamentin vaikutus verotukseen

Käyttö-, hallinta- ja tuotto-oikeustestamentti velvoittaa omaisuuden haltijaa tai tuotonsaajaa maksamaan verot omaisuuden tuottamasta tulosta.

Kuolinpesän muodostuminen

Kuolinpesän omaisuuteen kuuluu vainajalta jäänyt omaisuus. Kuolinpesä muodostetaan vainajan testamentin perusteella, mikäli kuolinpesässä on enemmän kuin yksi osakas. Kuolinpesä voi syntyä myös tilanteessa jossa koko jäämistöä koskeva yleistestamentti riitautetaan.

Kuolinpesän osakkailla on velvollisuus toimittaa perunkirjoitus kolmen kuukauden määräajan kuluessa.

 Kuolinpesän muodostuminen

Kuolinpesän verotus

Kuolinpesän verotus toimitetaan kuolinvuonna aivan kuten henkilö olisi elänyt vuoden loppuun asti. Verotuksessa myönnetään myös samat vähennykset, kuin vainajalle olisi kuulunut hänen eläessään vuoden loppuun asti.

Kuolinvuotta seuraavina vuosina kuolinpesällä voi olla ansio- ja pääomatuloja aivan kuten yksityishenkilölläkin ja kuolinpesää verotetaan kuten normaalia verovelvollista. Kuolinpesän osakkaan kuolinpesästä saamaa tuloa ei siis veroteta osakkaan omana tulona, vaan se verotetaan kuolinpesän tulojen perusteella. Kuolinpesä maksaa valtiolle ja kunnalle tuloveroa ansio- ja pääomatuloistaan. Mikäli kuolinpesä on kirkon jäsen, maksaa kuolinpesä myös kirkollisveroa.

Kuolinpesän verotus

Testamentin vaikutus verotukseen

Jos perinnönjättäjä on tehnyt yleistestamentin koko omaisuudestaan yhdelle henkilölle, kuolinpesää ei muodostu ollenkaan, jolloin testamentinsaajaa verotetaan kuolinhetkestä alkaen jäämistöön kuuluvan omaisuuden tuottamasta juoksevasta tulosta ja luovutusvoitoista.

Käyttö-, hallinta- ja tuotto-oikeustestamentti velvoittaa omaisuuden haltijaa tai tuotonsaajaa maksamaan verot omaisuuden tuottamasta tulosta. Vero lasketaan omaisuuden tuottaman nettotuloksen perusteella, koska hallinta- tai käyttöoikeiden saajalla on myös velvollisuus huolehtia omaisuuden hoidosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

 Testamentin vaikutus verotukseen

Tee perunkirjoitus helposti itse - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus itse. Palveluumme sisältyvien ohjeiden, asiakirjojen ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Tammelan puistokatu 22 33100 Tampere Suomi
Puhelin: 040 090 2325 (ark. klo 12 - 14)
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel

LATAA ILMAINEN PERUKIRJA
Osta Perukirjanetissa.fi -käyttäjätunnus ja järjestä perunkirjoitus helposti. Palvelussa jo yli 2 500 tyytyväistä asiakasta. Kaikki nämä vain 24€:
- Helposti muokattava perukirja
- Kansankieliset ja helposti seurattavat ohjeet
- Valtakirjat ja kutsut perunkirjoitukseen
- Asiantuntijan Chat -tuki
* Lataamalla perukirjan hyväksyt Perukirjanetissa.fi -palvelun käyttöehdot.