Testamentin vaikutus verotukseen

Käyttö-, hallinta- ja tuotto-oikeustestamentti velvoittaa omaisuuden haltijaa tai tuotonsaajaa maksamaan verot omaisuuden tuottamasta tulosta.

Kuolinpesän muodostuminen

Kuolinpesän omaisuuteen kuuluu vainajalta jäänyt omaisuus. Kuolinpesä muodostetaan vainajan testamentin perusteella, mikäli kuolinpesässä on enemmän kuin yksi osakas. Kuolinpesä voi syntyä myös tilanteessa jossa koko jäämistöä koskeva yleistestamentti riitautetaan.

Kuolinpesän osakkailla on velvollisuus toimittaa perunkirjoitus kolmen kuukauden määräajan kuluessa.

 Kuolinpesän muodostuminen

Kuolinpesän verotus

Kuolinpesän verotus toimitetaan kuolinvuonna aivan kuten henkilö olisi elänyt vuoden loppuun asti. Verotuksessa myönnetään myös samat vähennykset, kuin vainajalle olisi kuulunut hänen eläessään vuoden loppuun asti.

Kuolinvuotta seuraavina vuosina kuolinpesällä voi olla ansio- ja pääomatuloja aivan kuten yksityishenkilölläkin ja kuolinpesää verotetaan kuten normaalia verovelvollista. Kuolinpesän osakkaan kuolinpesästä saamaa tuloa ei siis veroteta osakkaan omana tulona, vaan se verotetaan kuolinpesän tulojen perusteella. Kuolinpesä maksaa valtiolle ja kunnalle tuloveroa ansio- ja pääomatuloistaan. Mikäli kuolinpesä on kirkon jäsen, maksaa kuolinpesä myös kirkollisveroa.

Kuolinpesän verotus

Testamentin vaikutus verotukseen

Jos perinnönjättäjä on tehnyt yleistestamentin koko omaisuudestaan yhdelle henkilölle, kuolinpesää ei muodostu ollenkaan, jolloin testamentinsaajaa verotetaan kuolinhetkestä alkaen jäämistöön kuuluvan omaisuuden tuottamasta juoksevasta tulosta ja luovutusvoitoista.

Käyttö-, hallinta- ja tuotto-oikeustestamentti velvoittaa omaisuuden haltijaa tai tuotonsaajaa maksamaan verot omaisuuden tuottamasta tulosta. Vero lasketaan omaisuuden tuottaman nettotuloksen perusteella, koska hallinta- tai käyttöoikeiden saajalla on myös velvollisuus huolehtia omaisuuden hoidosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

 Testamentin vaikutus verotukseen

Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel