Pesänjakajan tehtävät

Pesänjakaja on käräjäoikeuden osoittama henkilö, jonka tehtävänä on suorittaa kuolinpesän perinnönjako.

Pesänjakajan tehtävät

Pesänjakana toimii yleensä lakimies, jolle käräjäoikeus on myöntänyt pesänjako-oikeuden. Kuolinpesän osakkaat ehdottavat haluamaansa henkilöä pesänjakaksi. Pesänjakajan tehtävänä on määrätä perinnönjaon aika ja paikka, sekä kutsuttava osakkaat tilaisuuteen. Pesänjakajan on aina pyrittävä sovintoon. Joskus tämä voi vaatia useammankin jakokokouksen.

Pesänjako voidaan aloittaa kun perunkirjoitus on tehty ja pesänselvitys on valmiina. Tällöin kuolinpesä on valmiina jaettavaksi ja kaikki osakkaat ovat tiedossa. Lisäksi kuolinpesän velat on maksettu pois. Huomaa että pesänjakaja ei tarkoita pesänselvittäjää.

 Pesänjakajan tehtävät

Pesänjakajan hakeminen

Pesänjakajaa voidaan hakea aina jos yksikin pesän osakkaista sitä vaatii. Yleensä tälläinen tilanne syntyy riidautetuissa kuolinpesissä, joissa pesän osakkaat eivät pääse sopimukseen ilman ulkopuolista pesänjakajaa. Pesänjakajalle maksetaan työstä palkkio, joka saattaa nousta satoihin tai tuhansiin euroihin. Tämän takia pesänjakajaa tulisi käyttää vain jos muuten ei päästä sopimukseen perinnönjaosta.

Pesänjakajaa haetaan vainajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudelta vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen tulee sisältää ainakin tiedot hakijasta ja vainajasta, sekä valmis perukirja virkatodistuksineen. Lisäksi tarvitaan pesänjakajaksi ehdotetun henkilön suostumus.

Pesänjakajan hakeminen

Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel