Lesken hallintaoikeuden vaikutus verotukseen

Leski saa hallintaoikeuden puolisonsa omaisuuteen tämän menehtyessä. Kuolinpesän tuotto verotetaan leskellä, jos leski hallitsee kuolinpesän omaisuutta.

Lesken hallintaoikeus

Leski saa hallintaoikeuden puolisonsa omaisuuteen tämän menehtyessä. Hallintaoikeus tarkoittaa oikeutta käyttää omaisuutta ja oikeus saada omaisuudesta kertyvät tulot. Omaisuus pysyy siis lesken hallussa jakamattomana niin kauan, kunnes joku pesän osakkaista vaatii pesän jakamista. Lesken tulee myös huolehtia omaisuudesta ja siitä aiheutuvista kuluista.

Lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana alkaa heti perittävän kuolinhetkellä, riippumatta siitä onko leski pesän osakas vai ei. Yleensä lesken vastuulle jää perunkirjoituksen toimittaminen kolmen kuukauden määräajan kuluessa.

 Lesken hallintaoikeus

Hallintaoikeuden vaikutus verotukseen

Jos leski käyttää hallinto-oikeuttaan vainajalta jääneeseen omaisuuteen, verotetaan leskeä omaisuuden tuottaman tulon perusteella. Tälläistä tuloa voi olla esimerkiksi vuokra-, korko- ja osinkotulo, sekä maa ja metsätalouden tai elinkeinotoiminnan tulo. Tulo verotetaan nettotulosta, koska hallintaoikeuteen sisältyy myös velvollisuus huolehtia omaisuuden kuluista.

Jos hallintaoikeuteen kuuluu myös arvonlisäverotukseen kuuluvaa tuloa, pidetään leskeä myös arvonlisäverollisena. Kiinteistövero sen sijaan kuuluu kiinteistön omistajan maksettavaksi. Tilanteissa joissa leski asuu itse asunnossa, tulee lesken maksaa kiinteistövero asunnosta.

Lesken hallintaoikeuden vaikutus verotukseen

Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel