Askel 13. Merkitään hautaamis- ja perunkirjoituskulut

Huomio! Hyppäsimme juuri muutaman Perukirjanetissa.fi -palvelun osa-alueen yli. Aukaise kaikki Perukirjanetissa.fi -palvelun osa-alueet kirjautumalla sisään.Tehtävät

 1. Sopikaa osakkaiden kanssa perunkirjoituksen palkkiosta
 2. Kerää kaikki laskut, jotka liittyvät hautaamiseen ja perunkirjoitukseen:
  • perunkirjoitus, hautaustoimiston lasku, kuolinilmoitus, hautakivi, uskotut miehet, todistusten tilaus yms.
 3. Siirry perukirjan lukuun Vainajan velat,
 4. Kirjaa taulukkoon kaikki perunkirjoitukseen liittyvät kustannukset,
 5. Kirjaa taulukkoon hautaamiseen ja hautajaisiin liittyvät kustannukset.
 6. Maksa hautaamis- ja perunkirjoituskulut vainajan tililtä.

Lopuksi

Vainajan velat
Muut maksut ja menot
Perunkirjoituksen järjestäminen 600
Uskottujen miesten palkkio 50
Sukuselvitys ja virkatodistukset 54
Isännöitsijätodistus 100
Hautaus- ja hautajaiskulut
Hautaustoimisto 3 849,05
Kuolinilmoitus 600
Hautakivi (arvio) 3 000

Esimerkkejä ja kysymyksiä

 • Mitä hautaamiseen liittyviä kuluja voin merkitä perukirjaan?

  Hautaamiskustannuksien alaisuuteen voidaan kirjata vainajan hautaamiseen kiinteästi liittyviä kustannuksia. Yleisesti näihin lukeutuvat:

  • hautapaikan hankinta,
  • haudankaivuu,
  • arkun ja uurnan hankinta,
  • tuhkaukset ja vainajan kuljetukset.

  Tämän lisäksi sanomalehtien kuolin- ja kiitosilmoitukset sekä muistotilaisuuden järjestämiseen liittyvät kustannukset on mahdollista kirjata perukirjaan velaksi. Muistotilaisuuteen liittyviä kustannuksia ovat mm. kappelin koristelu, tarjoilut ja vuokra sekä muusikon palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset sivukuluineen. Perukirjaan ei kuitenkaan voida merkitä hautaamiseen liittyviä epäsuoria kuluja, kuten lesken ja omaisten suruvaatteita, matkakuluja tai omaisten työansioiden menetyksiä.

 • Mitä perunkirjoituksen kustannuksia voidaan kirjata perukirjaan?

  Perunkirjoituksesta aiheutuneet välittömät kustannukset voidaan merkitä perukirjaan veloiksi. Käytännössä perunkirjoituskustannuksiksi verottaja hyväksyy:

  • perukirjan laatimisen palkkio,
  • perunkirjoituksen toimittamisen palkkio,
  • pakollisten todistusten hankkiminen,
  • varojen arvioimiseen liittyvät kustannukset,
  • uskottujen miesten palkkiot ja
  • edunvalvojien palkkiot.

  Perunkirjoitukseen liittyvät kustannukset voidaan maksaa suoraa vainajan pankkitililtä. Jos maksoit perunkirjoituksen kulut omalta pankkitililtäsi, kirjaa maksamasi laskut pankin tilisiirtolomakkeeseen ja toimita lomake pankkiin. Täyttäkää pankkiasiointia varten valtakirja.

 • Voinko maksaa itselleni palkkion perunkirjoituksen järjestämisestä?

  Kyllä voit. Perunkirjoituksesta voidaan maksaa palkkio kuolinpesän osakkaalle (tai muulle asiaa hoitavalle) ja se saa olla samansuuruinen kuin ammattilaiselle samasta työstä maksettu korvaus.

  Perunkirjoitukseen liittyvät kustannukset voidaan maksaa suoraa vainajan pankkitililtä. Jos maksoit perunkirjoituksen kulut omalta pankkitililtäsi, erittele maksamasi laskut pankin tilisiirtolomakkeeseen ja toimita lomake pankkiin. Täyttäkää pankkiasiointia varten valtakirja.

 • Kuinka suuren palkkion voin maksaa itselleni?

  Perunkirjoituksesta maksettava palkkio

  Pesän osakkaalle voidaan maksaa perunkirjoituksen järjestämisestä ja perukirjan laatimisesta sama korvaus kuin ulkopuoliselle asiantuntijalle.

  Esimerkki: Kuolinpesän osakkaat päättivät, että pesän osakas Liisa tulee laatimaan perukirjan. Liisalle voidaan maksaa perukirjan laatimisesta sama palkkio kuin ulkopuoliselle henkilölle. Palkkion suuruuden selvittämisessä käytettiin apuna Googlen hakukonetta. Googlen hakukonetta käyttäen selvitettiin, että ulkopuolisen laatima perukirja ja perunkirjoitus maksaa:

  • Lakimies X: 530 €
  • Hautaustoimisto Y: 450 €
  • Hautaustoimisto Z: 520 €

  Näiden hintojen perusteella laskettiin perukirjan laatimisen keskihinnaksi 500 € (keskiarvo kustannuksista). Pesän osakkaat päättivät, että jos Liisa laatii perukirjan itse, hänelle maksetaan saman suuruinen palkkio, eli tässä tapauksessa 500 €. Liisalle maksettiin 500 € kuolinpesän tililtä ja perukirjaan merkitään: Muut maksut ja menot:

  • Perukirjan laatimisen palkkio: 500 euroa

 • Onko perunkirjoituksesta maksettava palkkio verotettavaa tuloa?

  Kyllä on. Jos maksat palkkion itsellesi, voit hoitaa perunkirjoitus palkkion ilmoittamisen veroilmoituksessasi.

 • Mitä jos en vielä tiedä jotain kustannusta?

  Jos jokin kustannus ei ole vielä tiedossa, voit merkitä sen perukirjaan kustannusarviona. Esimerkiksi jos hautakiven tarkka hinta ei ole vielä tiedossa, voit merkitä perukirjaan arvion hautakiven hinnasta. Hautaus- ja hautajaiskulut:

  • Hautakivi 3000 € (arvio)

 • Miten perunkirjoituskustannukset maksetaan velkaisessa pesässä?

  Finanssivalvonnan rahoitustarkastuksen tiedotuksen mukaan kuolinpesän varoista maksetaan aina ensiksi hautaus- ja perunkirjoituskustannukset. Kun hautaus- ja perunkirjoituskustannukset on maksettu, kuolinpesän varoista maksetaan muut kuolinpesän ja vainajan velat. Toisin sanoen vaikka pesä olisi ylivelkainen, pesän osakkaalle maksetaan palkkio perunkirjoituksesta ennen muiden velkojen maksua.

 • Voiko lesken ja muiden omaisten suruvaatteet merkitä perukirjaan?

  Lesken suruvaatteet eivät ole hautajaisiin läheisesti liittyviä menoja, joten niitä ei voida vähentää vainajan varoista.

 • Hyväksytäänkö haudanhoidon kustannukset perukirjaan?

  Haudanhoitokustannukset eivät kuulu perukirjaan, ellei vainaja ole erikseen testamentissaan vaatinut haudan hoitoa.

  Eli jos perilliset haluavat omatoimisesti järjestää haudan hoidon, esim. seuraavaksi 20 vuodeksi, ei tätä kustannusta voida laittaa perukirjaan.

 • Kuinka voin maksaa laskuja vainajan pankkitililtä?

  Kuolinpesän osakas on oikeutettu yksinään, ilman muilta osakkailta saatua valtakirjaa, jättämään pankille maksettavaksi vainajan tililtä hautajaisiin tai muuten selvästi kuolintapaukseen liittyviä laskuja taikka vainajalle kuuluneita sähkö-, puhelin- tai yhteisövastikelaskuja. Eli käytännössä pankkiasiointia varten tarvitaan ainoastaan vainajan sukuselvitys sekä oma henkilöllisyystodistus.

  Mikäli kuolinpesän osakas haluaa nostaa vainajan tililtä käteistä, tulee muiden pesän osakkaiden valtuuttaa henkilö edustamaan kuolinpesää. Valtuutus tapahtuu valtakirjalla.

Ohjeet

 • Lue tämän vaiheen ohjeet

  Perunkirjoitus ja hautaamiskulut perukirjassa

  Perukirjassa voidaan lähtökohtaisesti huomioida ainoastaan vainajan itse aiheuttamat velat. Verottaja kuitenkin hyväksyy, että kuolinpesän varoista voidaan vähentää perunkirjoitukseen ja hautaamiseen läheisesti liittyvät kustannukset.

  Mitä ovat perunkirjoitukseen liittyvät kustannukset?

  Perunkirjoituksesta aiheutuneet välittömät kustannukset voidaan merkitä perukirjaan veloiksi. Käytännössä perunkirjoituskustannuksiksi verottaja hyväksyy:

  • perukirjan laatimisen palkkion,
  • perunkirjoituksen toimittamisen palkkion,
  • pakollisten todistusten hankkimisen,
  • varojen arvioimiseen liittyvät kustannukset,
  • uskottujen miesten palkkiot ja
  • edunvalvojien palkkiot.

  Jos pesän osakkaat haluavat, he voivat sopia palkkion maksamisesta sille pesän osakkaalle, joka laatii perukirjan ja toimittaa perunkirjoituksen. Palkka tai palkkio vähennetään kuolinpesän varoista ja se voi olla suuruudeltaan sama kuin ulkopuoliselle asiantuntijalle vastaavasta työstä maksettu palkka tai palkkio.

  Hautaamiskustannukset

  Hautaamiskustannuksien alaisuuteen voidaan kirjata vainajan hautaamiseen kiinteästi liittyviä kustannuksia. Yleisesti näihin lukeutuvat:

  • hautapaikan hankinta,
  • haudankaivuu,
  • arkun ja uurnan hankinta,
  • tuhkaukset ja vainajan kuljetukset.

  Tämän lisäksi sanomalehtien kuolin- ja kiitosilmoitukset sekä muistotilaisuuden järjestämiseen liittyvät kustannukset on mahdollista kirjata perukirjaan velaksi. Muistotilaisuuteen liittyviä kustannuksia ovat mm. kappelin koristelu, tarjoilut ja vuokra sekä muusikon palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset sivukuluineen. Perukirjaan ei kuitenkaan voida merkitä hautaamiseen liittyviä epäsuoria kuluja, kuten lesken ja omaisten suruvaatteita, matkakuluja tai omaisten työansioiden menetyksiä.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel