Askel 4. Selvitetään osakkaat


Tehtävät

 1. Selvitä kuolinpesän osakkaat noudattamalla alapuolella esitettyjä ohjeita

Kuolinpesän osakkaiden selvittäminen

Klikkaa hiirellä jokaista tilanteeseenne sopivaa väittämää. Valitut väittämät värjäytyvät siniseksi. Kun olet valmis, paina "Selvitä osakkaat" -nappia ja näet kaikki kuolinpesän osakkaat.

Älä huoli - voit tehdä tämän uudestaan jos haluat.

Selvitä osakkaat

Esimerkkejä ja kysymyksiä

 • Onko avopuoliso kuolinpesän osakas?

  Avopuoliso ei ole kuolinpesän osakas, ellei vainaja ole tehnyt hänen hyväkseen testamenttia. Avopuoliso ei myöskään ole perillinen.

 • Onko perinnöstä luopuja kuolinpesän osakas?

  Jos perillisasemassa oleva henkilö luopuu perinnöstä tehokkaasti, hän ei ole enää kuolinpesän osakas. Perinnöstä luopujan tilalle tulevat osakkaiksi perinnöstä luopujan omat perilliset, siten kuin perinnöstä luopuja ei olisi elossa.

  Esimerkki 1. Vainajalla on kaksi lasta Mikko ja Matti. Mikolla ei ole lapsia ja Matilla on kaksi lasta. Matti päättää luopua perinnöstä. Tässä tapauksessa kuolinpesän osakkaita ovat:

  1. Mikko,
  2. Matin lapset.

   

  Esimerkki 2. Vainajalla on kaksi lasta Mikko ja Matti, joista Mikko on kuollut. Mikolla on kolme lasta ja Matilla on kaksi lasta. Matti päättää luopua perinnöstä. Tässä tapauksessa kuolinpesän osakkaita ovat:

  1. Mikon lapset
  2. Matin lapset.

 • Kuinka perinnöstä luovutaan?

  Perittävän kuoleman jälkeen perillinen voi luopua perinnöstään kirjallisella ilmoituksella. Jotta perinnöstä luopumisesta ei aiheudu epätoivottuja seuraamuksia, kannattaa perinnöstä luopua tehokkaasti.

  Perinnöstä luopuminen on tehokasta silloin, kun perillinen ei ole ryhtynyt perintöön millään tavalla. Perintöön ryhtymisellä tarkoitetaan toimia, joilla perillinen osallistuu kuolinpesän hoitoon, perinnönjakoon, perunkirjoitukseen tai muihin kuolinpesän jäämistöä koskeviin toimiin.

  Tehokkaan perinnöstä luopumisen tulee olla myös vastikkeetonta. Perillinen ei siis voi luopua perinnöstä tietyn henkilön vuoksi tai erillistä korvausta vastaan. Eli toisin sanoen perinnöstä luopuja ei voi määrätä kenelle hänen perintöosuus menee.

  Kun perillinen luopuu perinnöstä, käsitellään häntä ikään kuin hän olisi kuollut. Eli tällöin perinnöstä luopujan perintöosuus menee hänen perillisilleen.

  Jos perillinen haluaa luopua perinnöstä, tulee hänen täyttää ja allekirjoittaa ilmoitus perinnöstä luopumisesta. Tämän jälkeen ilmoitus toimitetaan joko kuolinpesän osakkaalle tai pesänjakajalle. Ilmoitus perinnöstä luopumisesta liitetään perukirjan liitteeksi ja toimitetaan verottajalle.

  HUOM! Jos perillinen luopuu perinnöstään tietylle henkilölle, perillisen maksettavaksi tulee perintövero sekä perinnön saajalle lahjavero. On siis erittäin tärkeää, että perinnöstä luovutaan tehokkaasti.

 • Vainajan lapsi on kuollut. Kuinka toimin?

  Rintaperillisten kohdalla sijaantulo-oikeus on rajaton. Tämä tarkoittaa sitä, että kuolleelle lapselle kuuluva perintö jakautuu hänen lakimääräisille perillisille. Lakimääräisiä perillisiä ovat lapsen omat lapset, vanhemmat, sisarukset jne.

  Kuolleen lapsen perillisten selvittäminen edellyttää sukuselvityksen tekemistä. Eli toisin sanoen kuolleesta lapsesta on tehtävä yhtä kattava sukuselvitys kuin vainajasta.

 • Milloin leski ei ole kuolinpesän osakas?

  Leski on aina kuolinpesän osakas ellei:

  • avioeroa ole laitettu vireille tai
  • vainajan ja lesken välinen avioehtosopimus määrittä niin.

  Avopuoliso voi olla pesän osakas, jos vainaja on tehnyt hänen hyväkseen testamentin. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin sanoa, että vain täysin poissuljettu avio-oikeus tarkoittaa, että leski ei ole kuolinpesän osakas.

  Esimerkki avioehdosta, jonka johdosta leski ei ole kuolinpesän osakas:

  Me allekirjoittaneet kihlakumppanit, jotka aiomme solmia keskenämme avioliiton, määräämme täten, ettei kummallakaan meistä ole oleva avio-oikeutta toistemme nykyisin omistamaan tai vastaisuudessa saamaan omaisuuteen, ei myöskään tällaisen omaisuuden tuottoon.

 • Ketkä ovat kuolinpesän osakkaita?

  Kuolinpesän osakkaita voivat olla:

  1. Vainajan lakimääräiset perilliset,
   • Vainajan lapset ja heidän jälkeläiset,
   • Laski, jos vainajalta ei jää lapsia tai lapsien jälkeläisiä,
   • Vainajan vanhemmat,
   • Vainajan sisarukset,
   • Vainajan sisarusten lapset,
   • Vainajan isovanhemmat,
   • Vainajan sedät ja tädit.
  2. Leski,
  3. Yleistestamentinsaaja,
  4. Toissijaiset perilliset,
  5. Valtio.

 • Milloin testamentinsaaja ei ole pesän osakas?

  Testamentinsaaja on kuolinpesän osakas, jos kyseessä on niin sanottu yleistestamentti. Yleistestamentin tunnistaa siitä, että testamentissa perittävä määrää koko omaisuudestaan jonkun henkilön tai henkilöiden hyväksi.

  Erityistestamentinsaaja ei puolestaan ole kuolinpesän osakas. Erityistestamentin, eli legaatin, tunnistaa siitä, että testamentilla määrätään yksittäisen rahasumman tai esineen, kuten esimerkkiksi metsästyskiväärin kohtalosta.

 • Ovatko velkojat kuolinpesän osakkaita?

  Velkojat eivät ole kuolinpesän osakkaita. Velkoja on kuolinpesän osakas ainoastaan silloin, jos hän on vainajan leski, perillinen tai testamentinsaaja.

 • Mitä jos kuolinpesän osakas kuolee heti perittävän jälkeen?

  Jos kuolinpesän osakas on ollut elossa vainajan kuolinhetkellä, on hän oikeutettu perintöön.

 • Mitä jos henkilö väittää olevansa perillinen (esimerkiksi lapsi)?

  Riidanalaissäännön mukaan henkilöä pidetään kuolinpesän osakkaana myös silloin, jos hänen oikeutensa on riidanalainen. Tällainen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi silloin, jos henkilö väittää olevansa vainajan lapsi. Suosittelemme, että olette tällaisissa tapauksissa yhteydessä oman kotialueenne lakimieheen.

 • Tarvitseeko perukirjan osakasluettelo vahvistaa maistraatissa?

  Osakasluettelon vahvistaminen ei ole pakollista ja vahvistaminen jätetään monesti tekemättä, koska laki ei sitä vaadi.

  Osakasluettelon vahvistamisen avulla voidaan varmistaa, että perukirjaan on merkitty oikeat kuolinpesän osakkaat. Osakasluettelon vahvistaminen tehdään usein pankkia varten tai mikäli kuolinpesään sisältyy kiinteistö. Mikäli vahvistamiselle on tarvetta, se voidaan tehdä tällä lomakkeella. Vahvistamiselle ei ole asetettu määräaikaa.


 
Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel