Perunkirjoitus kaavake

Lataa ilmainen perunkirjoitus kaavake, jonka avulla perunkirjoituksen järjestäminen on helppoa. Valmiilla kaavakkeella varmistat, että mitään ei myöskään unohdu.


Perunkirjoitus kaavake

Perunkirjoitus kaavakkeella tarkoitetaan perunkirjoituksessa laadittavaa virallista asiakirjaa, joka sisältää selvityksen kuolinpesän tilasta. Perunkirjoitus kaavake toimii kuolinpesän osakasluettelona, omaisuusluettelona ja veroilmoituksena.

Perunkirjoituksen järjestäminen valmiin perunkirjoitus kaavakkeen avulla on hyvin nopeaa ja helppoa.Voit ladata perunkirjoitus kaavakkeen tästä.

Perunkirjoitus kaavakkeen laatiminen ja täyttäminen on helppoa sen jälkeen, kun ymmärretään mikä se oikeasti on. Yleisestä harhaluulosta poiketen perunkirjoitus kaavakkeella on vain ja ainoastaan kolme tehtävää: osakasluettelo, omaisuusluettelo ja veroilmoitus.


Perunkirjoitus kaavake on osakasluettelo

Perunkirjoitus kaavake toimii kuolinpesän osakasluettelona. Kaavakkeeseen tuleekin listata kaikki kuolinpesän osakkaat. Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset (lapset, lasten lapset, vanhemmat ja sisarukset) ja yleistestamentin saajat.

Leski on kuolinpesän osakas, jos hän oli vainajan kanssa avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ja heillä ei ollut avioehtosopimusta, joka kielsi oikeuden toisen omaisuuteen. Leski tulee ilmoittaa perunkirjoitus lomakkeessa vaikka hän ei olisikaan kuolinpesän osakas.


Kaavakkeeseen listataan kuolinpesän omaisuus

Perunkirjoitus kaavakkeeseen on kuvattu vainajan ja lesken taloudellinen tilanne vainajan kuolinpäivänä. Kaavakkeeseen listataan kaikki vainajan ja lesken varat ja velat sellaisina kuin ne vainajan kuolinpäivänä olivat.

Omaisuuden listausta pidetään perunkirjoituksen hankalimpana vaiheena. Omaisuuden listaukseen ei kuitenkaan liity riskiä, koska verottaja korjaa perunkirjoitus kaavakkeessa ilmoitettuja summia tarpeen vaatiessa. Omaisuuden listaus perunkirjoitus kaavakkeeseen tapahtuu seuraavalla tavalla:

  • Laaditaan kattava lista vainajan ja lesken omaisuudesta (esineet, ajoneuvot, kiinteistöt yms.)
  • arvioidaan jokaiselle omaisuuserälle hinta katsomalla samanlaisen käytetyn tuotteen hinta esimerkiksi huuto.net -sivustolta.


Perunkirjoitus kaavake on kuolinpesän veroilmoitus

Perunkirjoitus kaavake toimii kuolinpesän ja osakkaiden veroilmoituksena. Verottaja laskee perukirjassa ilmoitettujen tietojen perusteella kuolinpesän osakkaille maksettavaksi tulevan perintöveron määrän.

Myöskään verojen laskemiseen ei sisälly mystiikkaa. Voit selvittää perintöveron määrän käyttäen verottajan omaa perintöverolaskuria.


Perunkirjoitus ei ole sama asia kuin perinnönjako

Perunkirjoitus tulee järjestää jokaiselle Suomessa vakituisesti asuneelle henkilölle. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka tulee toimittaa verottajalle.

Perinnönjaossa kuolinpesän osakkaat sopivat siitä kuinka perittävä omaisuus jaetaan perillisille. Perilliset voivat myös sopia, että kuolinpesää ei jaeta.


Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.


Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel