Kuolinpesän kulut, kulujen seuranta ja raportointi

Pääsääntöisesti kuolinpesän kulut maksetaan kuolinpesän varoista. Jos kuolinpesä on varaton, osakkaat voivat sopia keskenään kulujen maksusta.

Kuolinpesän kulut

Kuolinpesässä voi olla erilaista velkaa. On vainajan itse aiheuttamat velat, hautaus- ja perunkirjoitusvelat ja kuolinpesän selvittämisestä aiheutuneet velat. Kuolinpesän kulujen ja velkojen kohdalla noudatetaan pääpiirteittäin seuraavaa maksujärjestystä:

  • Vakuusvelat niiltä osin, kuin vakuus kattaa velan,
  • Selvitysaikainen avustus leskelle ja lapselle,
  • Pesänselvitysvelat (perunkirjoitus, perukirjan laatiminen, hautaus yms.),
  • Ennen kuolinpäivää erääntyneet maksamattomat elatusavut,
  • Etuoikeudettomat saatavat,
  • Maksunsaantijärjestyksessä annetun lain mukaiset viimeksi suoritettavat saatavat, kuten lahjanlupauslakiin perustuva saatava.

Pesästä saa maksaa vainajan velkaa vain, jollei se aiheuta vahinkoa muille velkojille.

Uskottu mies perunkirjoitus

Osakkaat voivat sopia maksamisesta

Kuolinpesän osakkaat voivat sopia keskenään kuinka kuolinpesän kulut maksetaan. Jos kuolinpesä on varaton, sopiminen kannattaa tehdä etukäteen, koska muuten jokainen vastaa omista kuluista.

Hautauskulut nousevat usein tuhansiin euroihin. Riitojen välttämiseksi kulujen maksamisesta kannattaa sopia hyvissä ajoin.

Vainajan itse aiheuttamat velat ja hautas- ja perunkirjoitusvelat ovat sellaisia, jotka pienentävät perillisille tulevaa perintöveroa. Sen sijaan kuolinpesän selvittämisestä ja perinnönjaosta aiheutuneet velat ovat sellaisia, jotka eivät vähennä perintöveron määrää.

 Uskottu mies voi olla myös pesän ilmoittaja

Pidä tarkkaa kirjaa kuluista

Muista säilyttää kaikki kuitit ja tositteet. Tällöin kulujen todeksi osoittaminen muille osakkaille (ja tarvittaessa verottajalle) on  Voit pitää kirjaa kuluista esimerkiksi Excelissä, ruutupaperilla tai kulujen seurantaa tarkoitetulla perunkirjoitusohjelmalla.

Matkalaskusovellus ja kululaskusovellus 2018

Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel