Avopuolison perintöoikeus: Mitkä ovat avopuolison oikeudet puolison kuollessa?

Avopuolison suojaa toisen puolison kuollessa parannettiin vuoden 2011 huhtikuussa. Avopuolisoa ei kuitenkaan vieläkään rinnasteta aviopuolisoon.


Huhtikuussa 2011 tuli voimaan uusi laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Lain tarkoitus on edistää oikeudenmukaisuutta avopuolisoiden ero- ja kuolemantapauksissa. Avopuoliso voi esimerkiksi vaatia omaisuuden erottelua avoliiton päätyttyä.

*Avopuolison oikeudet eivät uudistuksen jälkeenkään rinnastu aviopuolison oikeuksiin.

Lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta sovelletaan tilanteissa, joissa avopuolisot 1) ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään 5 vuotta tai 2) heillä on yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Mikäli jompi kumpi ehdoista ei täyty, lakia ei sovelleta.

Avopuolison perintöoikeus

Avopuolisot eivät peri toisiaan. Eli jos avopuolisoiden välillä ei ollut testamenttia, kuolleen avopuolison omaisuuden perivät vainajan lakimääräiset perilliset. Avopuolisolla ei myöskään ole oikeutta jäädä asumaan perheen yhteiseen kotiin, jos huoneisto on ollut kuolleen puolison omaisuutta.

*Avopuolisolla ei ole perintöoikeutta tai oikeutta perintöön, ellei vainajan ja avopuolison välillä ollut testamenttia.

Avopuoliso voi kuitenkin saada toimeentulonsa turvaamiseksi harkinnavaraista avustusta kuolinpesästä, jos hänen toimeentulonsa perittävän kuoleman vuoksi on heikentynyt ja avustus on tarpeen hänen toimeentulonsa turvaamiseksi. Kuolinpesästä voidaan antaa avustuksena rahaa, käyttöoikeus omaisuuteen tai muuta kohtuulliseksi katsottua omaisuutta.

Avopuolison perintövero

Avopuoliso kuuluu saadun avustuksen osalta veroluokkaan 1, eli perintöveroaseteikon alimpaan luokkaan. Muun omaisuuden, kuten testamentatun omaisuuden, osalta avopuoliso kuuluu korkeimpaan veroluokkaan, eli veroluokkaan 2.

Elätkö avoliitossa? Tee testamentti!

Testamentti on ainoa tehokas tapa turvata avopuolison oikeudet kuolemantapauksessa. Testamentin avulla avopuoliso voi saada samat oikeudet kuin aviopuoliso.

Ilman testamenttia avopuolisolla ei ole oikeutta vainajan omaisuuteen. Avopuoliso ei peri vainajaa eikä saa jäädä asumaan yhteiseen asuntoon.

Testamentin avulla voit määrät mitä omaisuudellesi tapahtuu kuoleman jälkeen. Ilman testamenttia omaisuus jaetaan Suomen lain mukaan. Lue lisää testamentista ja laadi testamentti helposti.

 Avoliitossa elävien henkilöiden kannattaa tehdä testamentti. Testamentti turvaa avopuolison oikeudet

Esimerkkejä ja kysymyksiä

 • Rinnastetaanko avopuoliso aviopuolisoon?

  Ei. Avioliittolain säännökset osapuolten välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista eivät koske avoliittoa miltään osin. Avopuolisoiden kannalta tämä tarkoittaa muun muassa seuraavia asioita:

  • – Avopuolisolla ei ole perintöoikeutta perittävän avopuolison omaisuuteen,
  • – Avopuolisolla ei ole oikeutta jäädä asumaan yhteiseen kotiin, jos huoneisto on ollut kuolleen puolison omaisuutta,
  • – Avoliitossa elävillä ei ole myöskään työeläkelakien mukaista leskeneläkeoikeutta

  Jos avopuolisot haluavat varmistaa, että eloonjäänyt avopuoliso saa omaisuutta kuolinpesästä, tulee tämä tehdä testamentilla.

 • Onko avopuoliso kuolinpesän osakas?

  Ei ole. Avopuoliso on kuolinpesän osakas ainoastaan testamentin kautta.
 • Voiko avopuoliso jäädä asumaan yhteiseen kotiin?

  Avopuolisolla ei ole oikeutta jäädä asumaan perheen yhteiseen kotiin, jos huoneisto on ollut kuolleen puolison omaisuutta. Jos vainajan perillinen vaatii omaa osaansa jäämistöstä, ei avopuoliso voi tätä estää.

  Esimerkki: Avopari oli elänyt avoliitossa 30 vuotta ja he omistivat yhdessä asunto-osakkeen. Puoliso kuoli yllättäen, eikä avopuolisoilla ollut testamenttia. Koska testamenttia ei ollut, avopuoliso ei saa kuolinpesästä mitään. Avopuolisolla ei ole varaa lunastaa vainajan puoliskoa asunto-osakkeesta itselleen, joten puoliso joutuu luopumaan omistuksessaan olevasta asunto-osakkeesta.

 • Tarvitseeko avopuoliso ilmoittaa perukirjassa?

  Ei tarvitse. Avopuolison tiedot voidaan kuitenkin kirjata tarvittaessa perukirjan lisätietoihin.
 • Kuinka avopuolisoiden omaisuus jaetaan?

  Lähtökohtana on, että kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa. Irtaimet esineet katsotaan yhteisiksi, jos ei voida osoittaa, kummalle henkilölle esine kuuluu.

  Avoliiton päätyttyä omaisuuden erottelua ei tehdä automaattisesti. Omaisuuden erottelu tehdään siinä tapauksessa jos perillinen tai avopuoliso sitä vaatii.

 • Periikö kihlakumppani vainajan?

  Ei. Kihlakumppani perii vainajan vain siinä tapauksessa, että hänet on sisällytetty testamenttiin.
 • Tarvitseeko avopuoliso kutsua perunkirjoitukseen?

  Ei tarvitse. Avopuoliso kutsutaan perunkirjoitukseen vain, jos hänet on sisällytetty testamenttiin.

Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

 
Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel