Sukuselvityksen tilauspalvelun tilaus- ja toimitusehdot

Lue seuraavat tilausehdot huolella. Tilausehdoissa kuvataan tilauspalvelun sisältö, hinta, toimitusaika, peruutusehdot sekä kaikki muut tilauksen kannalta oleelliset asiat. Ehtojen lukematta jättäminen ei ole peruste reklamaatiolle.
perukirja_itse_on_helppoa

 

Kokonaishinta vaihtelee

89€:n palvelumaksun lisäksi jokainen viranomainen laskuttaa sukuselvityksesta erikseen. Nämä kustannukset eivät sisälly palvelumaksuun.

logo-512x512

 

Perukirjanetissa.fi toimii välittäjänä

Perukirjanetissa.fi -palvelu toimii ainoastaan tilauksen välittäjänä. Emme ole vastuussa tietojesi oikeellisuudesta tai tietojen tarkistamisesta.

logo-512x512

 

Kattaa vainajan tiedot

Sukuselvitys kattaa vainajan elämän 15 vuotiaasta lähtien. Lasten, puolisoiden, vanhempien ym. sukuselvitykset tulee tilata tarvittaessa erikseen.

 


Voimassa 11.5.2017 alkaen. Pidätämme oikeuden ehtojen, hintojen ja mahdollisten toimituskulujen muutoksiin.

1. Sopimuksen osapuolet


Sopimus palvelutyöstä tehdään tilaajan kanssa.

Selkeyden vuoksi vielä sanottakoot, ettei sopimusta tehdä kuolinpesän kanssa. Tilaaja on täten vastuussa sopimukseen kuuluvista velvoitteista, kuten palvelusta aiheutuvien laskujen maksamisesta ja tilauslomakkeella annettujen tietojen oikeellisuudesta.

Tilauksen jättämisen myötä tilaaja valtuuttaa meidät (AppKing Oy 2714282-6) tekemään sukuselvitystilaukset nimissään. Sukuselvityksen tilauksesta aiheutuneet kulut ovat perunkirjoituksesta aiheutuneita kustannuksia, jotka kuolinpesä voi halutessaan korvata tilaajalle.


2. Palvelutyön kuvaus


Tilattava palvelu on vainajan sukuselvitysten tilaaminen suomalaisilta seurakunnilta, Mikkelin maakunta-arkistosta, Suomen Ortodoksiselta kirkolta ja/tai maistraatista, joiden toimialueella vainaja on asunut täytettyään 15 vuotta. Vainajan sukuselvitys on sarja yksittäisiä virkatodistuksia, jotka kattavat vainajan elämän 15-vuotiaasta kuolemaan saakka. Virkatodistukset sisältävät tiedot vainajan henkilö- ja parisuhdetiedot, muuttotiedot sekä maininnat puolisoista sekä lapsista.

Teemme vainajan sukuselvitystilaukset tilaajan puolesta. Pyrimme aina tekemään tilauksen kuolinpesän nimissä, mutta suurin osa seurakuntia, maakunta-arkisto, ortodoksinen kirkko tai maistraatti ei hyväksy kuolinpesän tekemää tilausta. Tällaisissa tapauksissa teemme tilauksen tilaajan nimissä.

Sukuselvityksen voimme tilata henkilöistä, joka:

 • asui Suomessa koko elämänsä ajan (ml. menetetyt alueet) ja
 • oli Ev.lut kirkon jäsen, Ortodoksisen kirkon jäsen TAI ei kuulunut mihinkään uskontokuntaan.

Sukuselvitystä ei jatketa vainajan lapsenlapsiin, vanhempiin tai muihin sukulaisiin tai ulkomailla asuttuun aikaan. Jos tarvitset sukuselvityksen perinnöstä luopujasta, vainajan vanhemmista tai muista sukulaisista, näiden osalta tulee tehdä erillinen tilaus sivujen kautta.

Perunkirjoitusta varten laadittava katkeamaton sukuselvitys koostuu yksittäisistä virkatodistuksista. Virkatodistusten määrä riippuu siitä, kuinka monen rekisterinpitäjän alueella vainaja on elämänsä aikana asunut. Esimerkki:

1. Vainaja on asunut koko elämänsä samalla paikkakunnalla ja kuulunut koko elämänsä ev.lut. seurakuntaan. Tässä tapauksessa katkeamaton sukuselvitys koostuu yhdestä virkatodistuksesta.
2. Vainaja on asunut elämänsä aikana Joensuussa (srk), Tampereella(srk), Kuopiossa(srk), Rovaniemellä(srk) ja Helsingissä(srk/väestörekisteri). Vainaja erosi kirkosta asuessaan Helsingissä. Tässä tapauksessa katkeamaton sukuselvitys koostuu 6 virkatodistuksesta.

Pidätämme oikeuden kieltäytyä palvelutilauksesta, mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty.


3. Palvelutyön hinta ei sisällä kolmansien osapuolten kuluja


Sukuselvityksen tilauspalvelun hinta on 89 € (sis. alv 24%) ja hinta ei sisällä kolmansien osapuolten kuluja.

Jokaisesta yksittäisestä virkatodistuksesta tulee tilaajan maksettavaksi erillinen lasku. Sukuselvityksen tilauspalvelun palvelumaksu ei sisällä seurakuntien, Mikkelin maakunta-arkiston tai maistraatin sukuselvitysten laatimis-, käsittely- ja toimituskuluja. Voit tarkistaa voimassaolevat hinnastot kyseisten tahojen internetsivuilta. Kaikki kolmansien osapuolten kulut tulevat tilaajan maksettavaksi ja näistä tulee tilaajalle erilliset laskut.

Seurakuntien, Mikkelin maakunta-arkiston ja maistraatin laskut lähetetään suoraa asiakkaalle rekisterinpitäjän toimesta. Tilaaja on vastuussa laskujen maksamisesta ajallaan. Tilaaja on myös vastuussa mahdollisista maksumuistutuksista ja myöhästymismaksuista, joita laskujen maksamatta jättämisestä aiheutuu.

Esimerkki tilauksen kokonaiskuluista
Vainaja on kuulunut kirkkoon koko elämänsä ja asunut Joensuussa (1999-2017), Kuopiossa (1970-1999) ja Rovaniemellä (1920-1970). Sukuselvitys tilataan jokaisesta seurakunnasta erikseen, jolloin sukuselvitystilauksen kokonaishinta tulee olemaan:

 • Perukirjanetissa.fi palvelumaksu – 89 euroa
 • Joensuun seurakunnan veloitus – 13,50 euroa
 • Kuopion seurakunnan veloitus – 13,50 euroa
 • Rovaniemen seurakunnan veloitus – 35,50 euroa
 • Kokonaishinta – 131,50 euroa

Selkeyden vuoksi vielä mainittakoot, että tilauspalvelun89€:n palvelumaksun suuruus ei riipu tilattavien sukuselvityksien määrästä. Toisin sanoen palvelumaksu on sama riippumatta siitä, että koostuuko valmis sukuselvitys 8 vai 2 yksittäisestä virkatodistuksesta.


4. Tilaus tapahtuu sähköisesti


Sukuselvityksen tilaus tapahtuu Sukuselvityksen tilauspalvelu -sivulta. Palvelun tilaaminen vaatii pyydettyjen tietojen täyttämisen, ehtojen hyväksymisen ja tilauspainikkeen painamisen. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen. Voit lukea lisätietoja henkilötietojen käsittelystä täältä.

Palvelutilauksen vastaanottamisen jälkeen sähköpostiisi lähetetään tilausvahvistus ja lasku. Palvelun käyttö edellyttää sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä.


5. Toimitus tyypillisesti 2 kuukauden kuluessa


Sukuselvitykset toimitetaan postitse seurakunnan, Mikkelin maakunta-arkiston tai maistraatin toimesta. Sukuselvityksen koonti ja tietojen tarkistaminen tapahtuu Tampereella. Valmis sukuselvitys toimitetaan asiakkaalle palvelutyön maksamisen jälkeen.

HUOM! Valmis sukuselvitys toimitetaan asiakkaalle postitse kirjaamattomana kirjeenä. Voimme halutessasi postittaa sukuselvityksen kirjattuna kirjeenä. Kirjatun kirjeen käsittely- ja lähetyskulut ovat 10€ ja kulut veloitetaan asiakkaalta erikseen.

Palveluun liittyvien suoritteiden toimitusajat vaihtelevat merkittävästi kolmannesta osapuolesta riippuen. Tyypillisesti sukuselvitys valmistuu 2 kuukauden sisällä tilauksesta. Olemme kuitenkin törmänneet myös tapauksiin, joissa sukuselvityksen teossa ja laatimisessa on mennyt jopa neljä kuukautta. Emme vastaa viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista.


6. Palvelutyön aloitus


Aloitamme sukuselvitysten tilauksen välittömästi tilauksen käsittelyn jälkeen. Palvelutyön aloittamisen merkkinä tilaajalle toimitetaan vahvistus työn aloittamisesta ja lasku palvelutyöstä.


7. Palvelutyön palautus-, muutos- ja keskeytys


Tilaajalla on oikeus keskeyttää tai perua palvelutyö peruutus- ja muutosehtojen mukaisesti.

Huomatkaa, että palvelun suorittaminen aloitetaan ennen etämyynnistä säädetyn 14-päivän peruuttamisajan umpeutumista. Tästä johtuen peruuttamisesta ja/tai muutoksesta palvelutyön aloittamisen jälkeen veloitetaan sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta peruutus- ja muutosehtojen mukainen korvaus (lisätietoja KKV:n sivuilla).


8. Ongelmatilanteet


Pyrimme ratkaisemaan kaikki ongelmatilanteet puhumalla.

Jos emme saa ratkaistua erimielisyyksiä puhumalla, voit halutessasi olla yhteydessä kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Halutessasi asian voi ratkaista myös verkossa eurooppalaisella ODR-foorumilla (http://ec.europa.eu/odr).

Voit myös lukea yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia täältä.


9. Vastuu vahingoista ja vahingonkorvaukset


Teemme sukuselvitystilauksen tilaajan antamien tietojen perusteella. Tilaaja on vastuussa tilauksen yhteydessä antamien tietojen oikeellisuudesta ja laskujen maksamisesta ajallaan.

Kolmansien osapuolten laskut toimitetaan tilaajalla sähköpostin välityksellä. Tilaaja on vastuussa laskujen maksamisesta ajallaan. Emme ole vastuussa kolmansien osapuolten laskujen tai maksumuistutusten maksamisesta.

Jos työssämme havaitaan virheitä tai puutteita, on meillä oikeus ja velvollisuus tehdä tarvittavat korjaukset. Mahdollisissa vahingonkorvausvaatimuksissa korvausvelvollisuuden yläraja on palvelutyöstä tilaajalta laskutettu hinta. Emme ole vastuussa palvelutyöhön liittyvistä välillisistä vahingoista.


10. Minkä takia tilausten peruutukset/muutokset ovat maksullisia?


Pyrimme mahdollisuuksien mukaan antamaan maksuttoman peruutus- ja palautusoikeuden. Esimerkiksi Perukirjanetissa.fi -perunkirjoituspalveluun sisältyy täysi 100 % tyytyväisyystakuu, joka kestää 90 päivää palvelun tilauksesta.

Virkatodistus ja sukuselvitys ovat kuitenkin tilaajalle räätälöitäviä asiakirjoja, joita ei ole mahdollista käyttää uudestaan. Tämän lisäksi todistusten tilaukseen kuluu työaikaa, josta aiheutuu kustannuksia. Vastaavia etämyytäviä palveluita, joihin ei sisälly 14 päivän palautus/peruutusoikeutta:

 • VR:n junalippua ei voi peruuttaa lähdön jälkeen,
 • lääkäriaikaa ei voi perua vastaanoton alettua,
 • taksia ei voi tilata ja tämän jälkeen jättää käyttämättä,
 • ravintolasta ei voi poistua maksamatta ruuan tultua pöytään jne.
Perukirjanetissa.fi
Tammelan puistokatu 22 33100 Tampere Suomi
Puhelin: 040 090 2325 (ark. klo 12 - 14)
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel

LATAA ILMAINEN PERUKIRJA
Osta Perukirjanetissa.fi -käyttäjätunnus ja järjestä perunkirjoitus helposti. Palvelussa jo yli 2 500 tyytyväistä asiakasta. Kaikki nämä vain 24€:
- Helposti muokattava perukirja
- Kansankieliset ja helposti seurattavat ohjeet
- Valtakirjat ja kutsut perunkirjoitukseen
- Asiantuntijan Chat -tuki
* Lataamalla perukirjan hyväksyt Perukirjanetissa.fi -palvelun käyttöehdot.