Perunkirjoitus ja perintöverotuksen muutokset vuonna 2017

Jo 5537 henkilöä on järjestänyt perunkirjoituksen Perukirjanetissa.fi -palvelussa. Palvelu on kehitetty yhdessä perintö- ja lahjaverotuksen asiantuntijoiden kanssa ja verotoimisto on hyväksynyt perukirjamme. Lue asiakkaiden palautteita tästä.

Perintöverotukseen tulossa kevennyksiä

Vuoden 2017 alusta perintö- ja lahjaverotukseen on ehdotettu kevennyksiä. Kevennysten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta. Jos perintövero keventyy odotetusti:

  • maksettavaksi tuleva perintövero vähenee,
  • puoliso- ja alaikäisvähennys kasvaa merkittävästi,
  • vakuutuskorvausten verovapaus poistuu.

Edellä mainituilla veronmuutoksilla ei ole vaikutusta itse perunkirjoitukseen. Jatkossakin perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän osakkaat, listataan pesän omaisuus ja arvioidaan omaisuudelle hinta. Perukirjaan merkityn omaisuuden perusteella verottaja toimittaa perintöverotuksen – aivan kuten ennenkin.

Perintöveron kevennykset melko pieniä

Perintöveroluokka I:een kuuluuvat lapset, vanhemmat sekä aviopuoliso. Perintöveroa on maksettava 20 000 euron ja sitä suuremmista perintöosuuksista. Kyseiseen rajaan ei ole tulossa muutoksia, vaan kevennykset koskettavat 20 000 euron rajan ylittäviä perintöosuuksia.

Perintöveron suuruus pienenee jokaisessa omaisuusluokassa. Muutokset ovat tosin melko pieniä. Esimerkiksi rintaperillisen saamasta 40 000 euron perinnöstä perintöveron määrä laskee vain 200 eurolla.

Puoliso- ja alaikäisyysvähennys nousevat

Puolison ja alaikäisen perijän perintöveroa laskettaessa heidän perintöosuuteensa tehdään ns. puoliso- tai alaikäisyysvähennys. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perintöosuudesta vähennetään lain määrittämä summa ennen perintöveron laskemista. Muutoksen myötä:

  • Puolisovähennys korotetaan 60 000 eurosta 90 000 euroon
  • Ja alaikäisyysvähennys 40 000 eurosta 60 000 euroon

Tulevaisuudeessa, jos esimerkiksi leski on perimässä puolisoltaan 100 000 euron arvoista omaisuutta, uuden vähennyksen jälkeen (100 000 – 90 000 = 10 000) summa jäisi alle 20 000 euron perintöverorajan ja perintöveroa ei tulisi maksettavaksi. Tämän hetkisellä 60 000 euron vähennyksellä lesken tulisi kuitenkin maksaa ylimenevästä osasta perintöveroa.

Vakuutusten verovapaus on poistumassa

Tällä hetkellä kuoleman johdosta lähiomaiselle tai kuolinpesälle maksettava vakuutuskorvaus, tai tähän rinnastettava taloudellinen tuki, on verovapaata aina 35 000 euroon asti. Perintöverotuksen muutoksen myötä tämä verovapaus tulee poistumaan. Muutos tulee koskettamaan mm.

  • Riskivakuutuksia,
  • Säästöhenkivakuutuksiin liittyviä kuolemanvarakorvauksia,
  • Sekä työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksia.

Myös lahjaverotus muuttuu

Suurimmat muutokset ovat tulossa lahjaverotukseen. Lahjaveron muutos ei tule vaikuttamaan perunkirjoitukseen, koska lahjojen antaminen on tehtävä elinaikana. Muutoksen myötä:

  • Lahjaverotuksen verotettavaa rajaa korotetaan 4 000 eurosta 5 000 euroon.
  • Ja jatkossa todella suuret omaisuuserät on verotuksen vinkkelistä edullisempaa antaa lahjana kuin perintönä.

Esimerkiksi vuonna 2017 500 000 euron omaisuus on edullisempaa siirtää henkilöltä toiselle lahjana kuin perintönä. Lahjavero olisi tässä tapauksessa 67 100 euroa, kun taas perintövero olisi pari tuhatta euroa suurempi (69 700 euroa).

Tee perunkirjoitus helposti - kokeile ilmaiseksi

Säästä satasia tekemällä perunkirjoitus Aatoksessa. Palvelun avulla teet perunkirjoituksen helposti alusta loppuun. Sisältää kaikki asiakirjat ja henkilökohtaisen avustajan kanssa onnistut varmasti.

Perukirjanetissa.fi
Aatos Legal Technology Oy
Lapinlahdenkatu 16 00180 Helsinki Suomi
[email protected]
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel